Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Μόρφου

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου καί Πρόεδρος τῶν Σόλων κ. Νεόφυτος.

Ἕδρα: Μόρφου. Ἕνεκα τῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων κατοχῆς τῆς κωμοπόλεως Μόρφου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς Εὐρύχου. Διεύθυνσις: Μητροπόλεως 3, 2831 Εὐρύχου, τηλ.: (00357) 22932401-02-03, τηλεομ.: (00357) 22933092, ἱστοσελίς· www.immorfou.οrg.cy, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, τηλ.: 22932414.

Ἀρχιερατικοὶ Ἐπίτροποι: Σολέας: Πρωτ. Χριστόφορος Δημητρίου, τηλ.: 22932402, 99465448, τηλεομ.: 22933092. Πεδινῆς καὶ Βόρειας Πιτσιλιᾶς: Πρωτ. Μιχαὴλ Νικολάου, τηλ. 99527607 καὶ Μαραθάσας: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλογήρου, τηλ.: 22932401, 99218298, τηλεομ.: 22933092.

Γραφεῖον Μητροπολίτου

Γραμματεὺς Μητροπολίτου: Χρῆστος Προκοπίου, τηλ. 22932414, τηλεομ.: 22933092.

Θρονικὴ Ἐπιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.

Κληρικὰ μέλη: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, Πρωτ. Χριστοφόρος Δημητρίου, Πρωτ. Μιχαὴλ Νικολάου καὶ Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου.

Λαϊκὰ μέλη: Κωστάκης Περατίτης, Χαράλαμπος Χρυσάνθου, Κυριάκος Κυριακίδης καὶ Βάσος Πατσάλης.

Τελετάρχαι Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλογήρου καὶ Οἰκον. Κυριακὸς Παπαγιάννης.

Οἰκονομικὸν Συμβούλιον

Νομικοὶ Σύμβουλοι: Μάριος Ὀρφανίδης, Γεώργιος Χατζηπιερῆς. Οἰκονομολόγοι: Αἰμίλιος Μιχαήλ, Λάκης Πίγγουρας καὶ Κωνσταντῖνος Παπαπολυβίου.

Λογιστής: Σάββας Τοφιτζίκης.

Τεχνικὸς Σύμβουλος: Χριστόδουλος Πρωτοπαπᾶς. 

Σύμβουλος Πληροφορικῆς: Πανῖκος Ἀκρίτας.

Πολιτιστικὸς Σύμβουλος: Πέτρος Λαζάρου.

Κοινωνιολόγος: Γεώργιος Κυθραιώτης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly, PDF & Email