Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Πάφου

Μητρ.Παφου

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου, ῾Υπέρτιμος και ᾿Έξαρχος ᾿Αρσινόης και Ρωμαίων κ. Γεώργιος.

Ἐπαρχιοῦχος ᾿Επίσκοπος· ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος ᾿Αρσινόης κ. ……………….

Ἔδρα: Πάφος,

Διεύθυνσις: τ.κ. 60054, 8100 Πάφος

τηλ.: 26821000, τηλεομ.: 26943130.

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.impaphou.org

ἠλεκτρ. διεύθ. (email): [email protected]

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Γραφεῖον Μητροπολίτου Ὑπεύθυνος: Νεοκλῆς Διονυσίου. Διάκονος: Ὀδυσσέας Ἀσπρομάλλης.

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος.

Κληρικὰ Μέλη: Οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Ἀρσινόης κ. ………………. καὶ Χύτρων κ. Λεόντιος καὶ οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἡγούμενοι Χρυσορροϊατίσσης κ. Διονύσιος καὶ Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανάσιος.

Λαϊκὰ Μέλη: Ἀνδρέας Δημητριάδης, Πανῖκος Π΄΄Γεωργίου, Ἀνδρέας Ἀταλιώτης καὶ Κυριάκος Κυριακίδης.

Οἰκονομικὸν Τμῆμα

Λογιστήριον – Ταμεῖον: Λάμπρος Κακαρούντας καὶ Πρωτ. Κυριάκος Παπαπαναγιώτου. Ἐλεγκτικὸν Τμῆμα: Γεώργιος Κανάρης καὶ Ξένια Εὐθυμίου.

Γραφεῖα

Πρωτ. Κυριάκος Παπαπαναγιώτου, Νεοκλῆς Διονυσίου καὶ Μαρίνα Φεττᾶ.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. ……………….

Συμβούλιον πνευματικῆς λύσεως τοῦ Γάμου: Πρόεδρος: Πανοσιολογιώτατος Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσορροϊατίσσης κ. Διονύσιος. Μέλη: Πρωτ. Ἰωάννης Παντοπίου καὶ Πρωτ. Κυριάκος Παπαπαναγιώτου.

Για περισσότερες πληρογορίες διαβάστε εδώ…

Print Friendly, PDF & Email