ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ιερά ΣύνοδοςἈρχιγραμματεύς: Ἀρχιμ. Γεώργιος Χριστοδούλου.

 Γραμματεὺς-Κωδικογράφος: Βίκτωρ Στέλιου, Θεολόγος

Τηλέφωνο: (00357) 22554600 καὶ 22554657

Τηλεομοιότυπον (Fax): (00357) 22346307

Ἠλεκτρονική διεύθυνσις (E-mail):  [email protected]

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τό Διαδίκτυον: www.churchofcyprus.org.cy

Print Friendly, PDF & Email