Ναοί / Ενορίες Ιεράς Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής

11305

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΑΜΑΣΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ: Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ πάντων τῶν ἐν τῇ  Ρωσικῇ  γῇ διαλαμψάντων Ἁγίων (Μητροπολιτικὸν Παρεκκλήσιον)

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου (Καθεδρικὸς Ναός)

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Βαρβάρας

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίων ᾿Αναργύρων

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ καὶ προφήτου Ἠλιού

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου ᾿Επιφανίου

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας

ΑΝΑΓΥΙΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίων Νόμωνος καὶ Βηχιανοῦ

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης

ΑΝΘΟΥΠΟΛΙΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Νεοφύτου Ἀνθουπόλεως

ΑΠΛΙΚΙ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίων Ρηγίνου καὶ Ὀρέστου

ΑΡΕΔΙΟΥ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΑΣΚΑΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου

ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΓΟΥΡΡΙ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΩ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΩ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου

ΕΡΓΑΤΕΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς

ΚΑΛΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ΟΡΕΙΝΗΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΚΑΜΠΙΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως

ΚΑΜΠΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΚΑΠΕΔΕΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ: ῾Ιερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

ΚΛΗΡΟΥ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας

ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας

ΛΑΖΑΝΙΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΑΝΩ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΑΝΩ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Θεράποντος

ΜΑΘΙΑΤΗΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Βαρνάβα

ΜΑΛΟΥΝΤΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας

ΜΕΛΙΝΗ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας

ΜΙΤΣΕΡΟΝ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου

ΟΔΟΥ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης

ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΝ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Θεοδώρου

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως

ΤΣΕΡΙ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας καὶ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

ΦΑΡΜΑΚΑΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Εἰρήνης

ΦΙΚΑΡΔΟΥ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου

ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας

ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ (διὰ τοὺς ὀρθοδόξους Ρουμάνους)

ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ ΕΙΣ
ΜΑΘΙΑΤΗΝ

Print Friendly, PDF & Email