Σωματείον-Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Φιλοκαλία»

Τὸ Σωματεῖον-μὴ Κυβερνητικὸς Ὀργανισμὸς «Φιλοκαλία» λειτουργεῖ εὐλογίᾳ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου. Ἀποτελεῖ νομικὸν πρόσωπον καὶ διέπεται ὑπὸ τῶν προνοιῶν τοῦ περὶ Σωματείων καὶ Ἱδρυμάτων Νόμου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Τὸ Σωματεῖον-μὴ Κυβερνητικὸς Ὁργανισμὸς «Φιλοκαλία» διοικεῖται ὑπὸ δεκαπενταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Γραμματεύς: π. Κυριάκος Κυριάκου. Ταμίας: π. Σάββας Χατζηιωνᾶς. Μέλη: π. Θεμιστοκλῆς Χατζηιωάννου, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Μαχαιριώτης, π. Ἀνδρέας Φιλίππου, Ἀντώνιος Γιένσεν, π. Ἀντώνιος Παναγῆ, π. Μάριος Δημητρίου, π. Μιχαὴλ Πηγασίου, π. Πέτρος Παπαϊωάννου, π. Ἀνδρέας Παναγῆ, π. Σταῦρος Χριστοφῆ, π. Χρῖστος Γρηγορίου.

Ἐκτελεστικὸς Διευθυντής: Δρ Βασίλειος Δρακονάκης. Διεύθυνσις: Τ.Θ. 21130, 1502 Λευκωσία. Τηλ. (+357) 22430461. Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: http://filokalia.org.cy. Ἠλεκτρ. Διεύθυνσις: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email