Ωρολόγιον ενάρξεως Ιερών Ακολουθιών

  1. Κατά τάς Κυριακάς καί ἑορτάς:
   • Ἰανουάριος καί Δεκέμβριος
    Ἑσπερινός: 4.30 μ.μ.
    Ὄρθρος: 7.00 π.μ.
   • Φεβρουάριος καί Νοέμβριος
    Ἑσπερινός: 4.30 μ.μ.
    Ὄρθρος: 6.30 π.μ.
   • Μάρτιος
    Ἑσπερινός: 5.00 μ.μ.
    Ὄρθρος: 6.30 π.μ.
   • Ἀπρίλιος καί Σεπτέμβριος
    Ἑσπερινός: 6.00 μ.μ.
    Ὄρθρος: 6.30 π.μ.
   • Ὀκτώβριος
    Ἑσπερινός: 5.30 μ.μ.
    Ὄρθρος: 7.00 π.μ.
   • Μάιος καί Αὔγουστος
    Ἑσπερινός: 6.30 μ.μ.
    Ὄρθρος: 6.30 π.μ.
   • Ἰούνιος καί Ἰούλιος
    Ἑσπερινός: 7.00 μ.μ.
    Ὄρθρος: 6.30 π.μ.

 

  1. Τά Χριστούγεννα ὁ Ὄρθρος ἄρχεται τήν 5.00 π.μ.

 

  1. Οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου ἄρχονται τήν 6.00 μ.μ. (χειμερινή ὥρα) καί τήν 6.30 μ.μ (θερινή ὥρα).

 

  1. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἄρχεται τήν 7.00 μ.μ.

 

 1. Τήν Μεγάλην Ἑβδομάδα:
  • Ὁ Νυμφίος ἄρχεται τήν 7.00 μ.μ.
  • Ἡ θ. Λειτ. τῶν Προηγιασμένων τήν Μ.Δευτέραν ἄρχεται τήν 7.00 π.μ.
  • Ἡ θ. Λειτ. τῶν Προηγιασμένων τήν Μ. Τρίτην ἄρχεται τήν 7.00 π.μ.
  • Ἡ θ. Λειτ. τῶν Προηγιασμένων τήν Μ. Τετάρτην ἄρχεται τήν 7.00 π.μ.
  • Ἡ θ. Λειτ. τήν Μ. Πέμπτην ἄρχεται τήν 7.00 π.μ.
  • Τά Ἅγια Πάθη τήν Μ. Πέμπτην ἄρχονται τήν 6.30 μ.μ.
  • Αἱ Ὧραι τό πρωΐ τῆς Μ. Παρασκευῆς ἄρχονται τήν 7.00 π.μ.
  • Ὁ Ἐπιτάφιος τό ἑσπέρας τῆς Μ. Παρασκευῆς ἄρχεται τήν 7.00 μ.μ.
  • Ἡ θ. Λειτουργία τό Μ. Σάββατον ἄρχεται τήν 7.30 π.μ.
  • Τό Πάσχα οἱ κώδωνες σημαίνουν εἰς τάς 11.00 μ.μ. τοῦ Σαββάτου καί ὁ Καλός Λόγος λέγεται τήν 12.00 ἀκριβῶς ὥραν μεσονύκτιον.
  • Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης ἄρχεται τήν 11.00 π.μ.
Print Friendly, PDF & Email