Στοιχεία Επικοινωνίας Επισκοπής Αμαθούντος

Προτάσει τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου καὶ ἀποφάσει τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀνασυνεστήθη ἡ πάλαι ποτὲ διαλάμψασα ᾿Επισκοπὴ Ἀμαθοῦντος. 

᾿Επίσκοπος· ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος ᾿Αμαθοῦντος κ. Νικόλαος.

῞Εδρα τῆς ᾿Επισκοπῆς· ῞Αγιος Τύχων.

Γραφεῖον Θεοφιλεστάτου: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος, τηλ.: 25864343. Γεώργιος Κουλλαπῆς, τηλ.: 25864353.

Διεύθυνσις: Ἁγίου Ἀνδρέου 306, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός.

Tηλ.: 25864300, 25342427, τηλεομ.: 25371548.

Διάκονος Ἐπισκόπου: Χριστόδουλος Ἀναξαγόρου (τηλ.: 99759970).

῾Ιστοσελίς· www.imlemesou.org

᾿Ηλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον· [email protected]

Print Friendly, PDF & Email