Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐας.

Ἕδρα: Ἐπισκοπειόν.

Διεύθυνσις:  Λεωφόρος Σταύρου Στυλιανίδη, 2642 Ἐπισκοπειό.

Ταχυδρομικὴ Διεύθυνσις: τ.θ. 12123, 2341 Λακατάμεια, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: 22624600, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]  ή [email protected] ἱστοσελίς: www.imtamasou.org.cy

Διεύθυνσις εἰς τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν: His Eminence Metropolitan Isaias of Tamasos and Orinis, P.O. Box 12123, 2341 Lakatameia, Cyprus, tel.: 22465465 fax: 22624600.

Πρωτοσυγκελλεύων: Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ, τηλ. 99594383.

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μπακόπουλος, τηλ.: 99650415.

᾿Αρχιερατικοὶ ᾿Επίτροποι

1. ᾿Αρχιερατικὴ Περιφέρεια Λακατάμειας: Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Κύρρης, τηλ.: 97799571.
2. ᾿Αρχιερατικὴ Περιφέρεια ᾿Επισκοπειοῦ: Οἰκον. Κυριάκος Κασπαρῆς, τηλ.: 99498782.
3. ᾿Αρχιερατικὴ Περιφέρεια Παλαιομετόχου: Πρωτ. Μιχαὴλ Εὐθυμίου, τηλ.: 99447909.
4. ᾿Αρχιερατικὴ Περιφέρεια Παλαιχωρίου: Πρωτ. Στέφανος Χρυσάνθου, τηλ.: 96280441.
5. ᾿Αρχιερατικὴ Περιφέρεια ᾿Ορεινῆς: Οἰκον. ᾿Ανδρέας Σωφρονίου, τηλ.: 99458835.

Σύμβουλος ἐπὶνομικῶν θεμάτων: Χριστάκης Χριστοφίδης, νομικός.

Γραφεῖον Μητροπολίτου

 Γραμματεῖς: Οἰκ. Κυριάκος Κασπαρῆς καὶ ᾿Ιωάννα Νικολαΐδου, Φιλόλογος τηλ. 22465465, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]
Τελετάρχης: Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ.
Ὁδηγός: Ἀνδρέας Γεωργίου.
Τηλεφωνικόν Κέντρον: Κώστας Παπαδάμου, Θεολόγος.

 

1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος· ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐας. Κληρικά Μέλη: Οἱ Ἀρχιμ.  Σεραφεὶμ Γκαβρίκοβ καὶ Θεοτόκης Φαίδωνος (Γραμματεύς), οἱ Πρωτ. Χαράλαμπος Νικολαΐδης, Ἀνδρέας Σπυρίδης καὶ  Κυπριανός Παπαδόπουλος. Λαϊκά Μέλη· ᾿Αργύρης Παπαναστασίου, ῎Αριστος Μελῆς, Μιχαήλ Παρέλλης, Δημήτριος Σταύρου, Μάριος Παναγίδης, Κωστάκης Γεωργίου, Κυριάκος Χριστοδούλου, Ἀνδρέας Ἀλεξάνδρου καὶ Μάριος Πέτρου.

Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον

Πρόεδρος: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐας.

Πάρεδροι: οἱ Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ καὶ Μιχαήλ Εὐθυμίου.

Διοικητικόν Προσωπικόν.

Προσωπάρχης: Κυριακή Γεωργάκη.

Οἰκονομικόν Τμῆμα.

Διευθύντρια· Κυριακή Γεωργάκη. Λογίστρια: Χρυστάλλα Παπαπέτρου. ῾Υπεύθυνος ᾿Ελέγχου ῾Ιερῶν Ναῶν: Δημήτριος Σταύρου. ᾿Ελεγκτής· ᾿Αναστάσιος Πετρίδης. Βοηθὸς Ἐλεγκτής: Ἐλευθερία Ἀργυροῦ, τηλ: 22465465, τηλεομ: 22624600 καί 22465431.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.

῾Υπεύθυνος διά τήν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καί διά τήν ὑποβολήν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρός τόν ᾿Επίσκοπον· Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ, Πρωτοσυγκελλεύων.
Πρόεδρος· Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μπακόπουλος. Μέλη: Πρωτ. ᾿Ανδρέας Σπυρίδης καί Οἰκ. Κυριάκος Κασπαρῆς. Γραμματεύς· Βασίλειος Παναγιώτου, Θεολόγος, τηλ: 22465465, τηλεομ: 22624600.

 Ληξιαρχικόν Γραφεῖον. ῎Αδειαι Γάμου.

Γραμματεῖς· Βασίλειος Παναγιώτου, Θεολόγος, τηλ: 22465465, τηλεομ: 22624600.

Τμῆμα Ποιμαντικῆς Διακονίας.

Διευθυντής: Ἀρχιμ. Διονύσιος Κοπτίδης. Γραμματεύς: Μιχαέλλα Παύλου-Γουμενιούκ. Μέλη:᾿Αλέξανδρος Ταπάκης, Θεολόγος, τ. ᾿Επιθεωρητὴς Δημοτικῆς ᾿Εκπαιδεύσεως,  Ἀρχιμ. Θεοτόκης Φαίδωνος, Γεώργιος Κουννούσιης καὶΒασίλειος Παναγιώτου, Θεολόγοι. Συνεργάται: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Γεωργίου, Πρωτ. Στέφανος Χρυσάνθου, Οἰκον. Ἀνδρέας Σολωμοῦ, Οἰκον. Νικόλαος Νυχίδης καὶ Πρεσβ. Δαμιανὸς Δαμιανοῦ.

Τό ὡς ἄνω Τμῆμα στηρίζουν καί πλεῖστοι ἄλλοι συνεργάται, κληρικοί καί λαϊκοί, καθώς, ἐπίσης, καί ἄλλοι ἐπιστήμονες ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τηλ: 22465465, τηλεομ: 22624600 καί 22465430, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected] .

Τμῆμα Καταγραφῆς, Συντηρήσεως

καὶ Ἐπιβλέψεως Μνημείων καὶ Ἱερῶν Κειμηλίων

Ὑπεύθυνος: Οὐρανία Περδίκη, Ἀρχαιολόγος. Συνεργάτης: Χαράλαμπος Πέτσας, Ἀρχαιολόγος, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: [email protected]

Λοιπὸν Προσωπικὸν

Ἰάκωβος Ἰακώβου, Mαρία Θεοδώρου, Ἄννα Ἀναστασίου, Ξένια Νικολάου, Βαλεντίνα Huzeyeva, Βικτώρια Κουκοὺς καὶ Βασίλειος Ἀλιόσιν.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Ιερά Μητρόπολη δείτε εδώ…

 

Print Friendly, PDF & Email