Διαδικασία Συνδιαλλαγής / Λύσης του Γάμου

ΓΑΜΟΣ

 

 

 

Διαδικασία απόπειρας συνδιαλλαγής και πνευματικής λύσης του Γάμου σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη

 

 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας Κύπρου, για την Πνευματική Λύση του Γάμου από την Εκκλησία εφαρμόζονται οι πιο κάτω διαδικασίες:

 1. Μετά την γνωστοποίηση από έναν εκ των συζύγων της πρόθεσης για λύση του γάμου, πρόσκληση των συζύγων από τον Επίσκοπο του τόπου συνήθους διαμονής του αιτούντα (μετά από επικοινωνία με τον Επίσκοπο του τόπου καταγωγής σε περίπτωση καταγωγής του αιτούντα από την Κατεχόμενη Κύπρο), για Απόπειρα Συνδιαλλαγής.
 2. Διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας Απόπειρας Συνδιαλλαγής με αυτοπρόσωπη παρουσία, από εντεταλμένο κληρικό υπό του οικείου Επισκόπου, η οποία δέον όπως ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών. Η προσέλευση των συζύγων στη διαδικασία είναι απαραίτητη, για να έχουν στη συνέχεια το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως για Πνευματική Λύση του Γάμου και κατ’ επέκταση τέλεσης νέου (εκκλησιαστικού) Γάμου (αφού προσκομισθεί και Πιστοποιητικό Ελευθερίας).
 3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Απόπειρας Συνδιαλλαγής γίνεται.
  1. Kατάθεση υπομνήματος από τον εντεταλμένο κληρικό στον Επίσκοπο για ενημέρωση επί των πεπραγμένων.
  2. Ενημέρωση των συζύγων για την έκβαση της διαδικασίας
 4. Εάν δεν είναι επιτυχής η έκβαση του αποτελέσματος, δύναται να κατατεθεί από τον / την σύζυγο κατάθεση αίτησης για Πνευματική Λύση του Γάμου (χωρίς χρονικό περιορισμό).
 5. Εξέταση της αιτήσεως με αυτοπρόσωπη παρουσία ενώπιον τριμελούς Συμβουλίου Πνευματικής Λύσης του Γάμου.
 6. Μετά την εξέταση της αίτησης, ενημερώνεται ο Επίσκοπος και εάν συμφωνεί με την εισήγηση του Συμβουλίου, επικυρώνει το περιεχόμενό της και εκδίδεται απόφαση για την Πνευματική Λύση του Γάμου.
 7. Η απόφαση για την Πνευματική Λύση, καθίσταται αμετάκλητη μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίησή της. Εάν οι σύζυγοι ή ένας εκ των συζύγων προσφύγει ενώπιον Αρμοδίας Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου, αυτή αποφαίνεται αμετακλήτως.
 8. Μετά την πάροδο της 30νθήμερης προθεσμίας ή την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, εκδίδεται γραπτή βεβαίωση (πιστοποιητικό) Πνευματικής Λύσης, που μαζί με το πιστοποιητικό Ελευθερίας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την τέλεση νέου Γάμου.

**********************************************************************************************************

Εδώ μπορείτε να λάβετε τα Υποδείγματα Εγγράφων Διαδικασιών των Οικογενειακών Θεσμών του νέου Καταστατικού Χάρτη.

 

 

 

ΓΑΜΟΣ1

 

Οικογενειακοί Θεσμοί του Νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος προσκαλούν όλους τους κληρικούς, δικαστές, νομικούς, και τα μέλη του σε ημερίδα με θέμα:

«Οικογενειακοί Θεσμοί του Νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 – 20.00 στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα.

Π.Α. Μέχρι τις 12 Απριλίου 2011 στο τηλ.22 873300

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμοί:

         06:00μ.μ – 06:15μ.μ

         A.M. Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄.

         Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας – Αμμοχώστου, Βασίλειος – Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Νέου Καταστατικού Χάρτη

         Πρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Κος Δώρος Ιωαννίδης

         Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κος Ιωνάς Νικολάου

Εισαγωγή:

         06:15μ.μ – 06:20μ.μ

         Κος Λάρης Βραχίμης

         Πρόεδρος Επιτροπής Οικογενειακού Δικαίου Π.Δ.Σ.

         «Το άρθρο 111Σ και ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου»

Oμιλίες:

          06:20μ.μ. – 06:35μ.μ.

          Κος Aλέκος Μαρκίδης

          τ.Γενικός Εισαγγελέας – Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Νέου Κατασταστικού Χάρτη

          «Η εισαγωγή των διατάξεων για τους Οικογενειακούς θεσμούς στον Νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου».

          06:35μ.μ. – 07:00μ.μ.

Δρ. Aχιλλέας Αιμιλιανίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

«Ανάλυση των διατάξεων για τους Οικογενειακούς θεσμούς στον Νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου».

Συζήτηση – Ερωτήσεις

7:00 μ.μ- 7.30μ.μ

Συντονισμός: Κωνσταντίνος Κατσαρός – Υπεύθυνος Νομικού Τμήματος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

**********************************************************************************************************

Δείτε το Νεό Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου εδώ…

Print Friendly, PDF & Email