Αντιπρόσωποι στους Διαλόγους

 • Διάλογος μετὰ τῶν Προχαλκηδονίων

Ἐκπρόσωποι: Πανιερώτατος: Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας καὶ Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

 • Διάλογος μετὰ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν:

Ἐκπρόσωποι: Πανιερώτατοι Μητροπολῖται Πάφου κ. Γεώργιος καὶ Κωνσταντίας κ. Βασίλειος.

 • Διάλογος μετὰ τῶν Ἀγγλικανῶν

Ἐκπρόσωπος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος.

 • Διάλογος μετὰ τῶν Λουθηρανῶν

Ἐκπρόσωπος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. ᾿Ησαΐας.

 • Διάλογος μετὰ τῶν Μετερρυθμισμένων

Ἐκπρόσωπος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. ᾿Ησαΐας.

 • Διαθρησκειακοὶ Διάλογοι

Ἐκπρόσωποι: Πανιερώτατοι Μητροπολῖται Μόρφου κ. Νεόφυτος καὶ Κύκκου κ. Νικηφόρος.

 • Διάλογος μετὰ τῶν ᾿Ισλαμιστῶν:

Ἐκπρόσωποι: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος καὶ Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος.

 • Διάλογος μετὰ τῶν ᾿Ιουδαίων

Ἐκπρόσωπος: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος.

 • Συμβούλιον ᾿Εκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς

Ἐκπρόσωποι: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, Πρωτ. ᾿Ιωάννης Νικολάου καὶ Μιχαὴλ Σπύρου.

 • Διάσκεψις Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν

Ἐκπρόσωπος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.

 • Παγκόσμιον Συμβούλιον ᾿Εκκλησιῶν:

᾿Εκπρόσωπος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος.

 • Διορθόδοξος ᾿Επιτροπὴ ἐπὶ θεμάτων βιοηθικῆς καὶ λειτουργικῆς:

᾿Εκπρόσωπος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος.

Print Friendly, PDF & Email