Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Κυρηνείας

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας, ῾Υπέρτιμος καί ῎Εξαρχος Λαπήθου καί Καραβᾶ κ. Χρυσόστομος.

Ἕδρα: Κυρήνεια (Γραφεῖον προσωρινῶς ἐν Λευκωσίᾳ).

Ταχυδρομικὴ Διεύθυνσις: Τ.Θ. 20258, 2150, Λευκωσία, Κύπρος.

Διεύθυνσις εἰς τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν: The Holy Metropolis of Kyrenia, P.O. Box 20258, CY-2150.

Τηλ.: (00357) 22444242, τηλεομ.: (00357) 22444330. Ἱστοσελίς: www.metropolisofkyrenia.org. Ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικὴ Ἐπιτροπὴ: Ἀρχιμανδρίτης Παναγιώτης Χριστοδούλου, Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Γιάγκου, Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κούτσιος, Οἰκονόμος Παναγιώτης Θεοδώρου, Νῖκος Βιολάρης, Λάμπρος Λάμπρου, Ὀδυσσέας Μιχαηλίδης, Ἰωάννης Τσαγκάρη.

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμανδρίτης Παναγιώτης Χριστοδούλου.

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κούτσιος.

Γραφεῖον Θρησκευτικῶν Πράξεων: Ἀβραάμ Σάββα.

Γραφεῖον Ἐκτοπισθέντων καὶ Προσφύγων Ἐπαρχίας Κυρηνείας: Ἀβραάμ Σάββα.

Λογιστήριον καὶ Ταμεῖον: Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κούτσιος.

Βιβλιοθήκη: Μαργαρίτα Θεμιστοκλέους.

Τηλεφωνικὸν Κέντρον: Μαρία Μιχαήλ.

Γραφεῖον Βιοηθικῆς καί Περιβάλλοντος: Μοναχὸς Πολύδωρος Ὀρφανίδης.

Γραφεῖον Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων: Δρ. Εἰρήνη Ποφαΐδου.

Τμῆμα Συντηρήσεως καὶ Ἀποκαταστάσεως Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων: Ἰωάννης Μέλλιος.

Τεχνικὸν Τμῆμα: Πρεσβύτερος Μαρῖνος Στυλιανοῦ.

ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Θεῖον Κήρυγμα: Τὸν θεῖον λόγον κηρύττουν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος, οἱ πτυχιοῦχοι κληρικοὶ, ὅπως ἐπίσης λαϊκοὶ θεολόγοι μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Πανιερωτάτου.

Τμῆμα ἐπί τῆς Πνευματικῆς Διακονίας: Πρεσβύτερος Μαρῖνος Στυλιανοῦ καὶ Διάκονος Χρίστος Σαμαρᾶς.

Ὑπεύθυνος διά τήν Ἀπόπειραν Συνδιαλλαγῆς Συζύγων: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου: Οἰκονόμος Παναγιώτης Θεοδώρου, Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου, Πρεσβύτερος Μαρῖνος Στυλιανοῦ.

Φιλόπτωχοι Ἀδελφότητες: Ὅμιλος Γυναικῶν Ἐπαρχίας Κερύνειας καὶ “Γυναικῶν Διακονία” Κοκκινοτριμιθιᾶς -Μάμμαρι.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly, PDF & Email