Βιογραφικό Σημείωμα Επισκόπου Αρσινόης

Ε.ΑΡΣΙΝΟΗΣ

῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος ᾿Αρσινόης κ. Νεκτάριος ἐγεννήθη τήν 15ην ᾿Ιανουαρίου 1969 εἰς Λάρνακα. ᾿Εσπούδασε Θεολογίαν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τό 1996 ἐχειροτονήθη Διάκονος, εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν ῾Αγίου Γεωργίου Κοντοῦ, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, ἐνταχθείς ἅμα εἰς τήν ᾿Αδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Δύο ἔτη ἀργότερον, τό 1998, ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος, εἰς τήν ἰδίαν ῾Ιεράν Μονήν, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου.

Τό 2005 μετέβη διά μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τό SOAS College τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου. Τό ἴδιον ἔτος προεχειρίσθη εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου. Εἰς ᾿Αγγλίαν προσέφερε τάς ὑπηρεσίας αὐτοῦ, ἀπό τοῦ 2005 μέχρι τοῦ τέλους τοῦ 2007, ὡς Προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ᾿Αρχαγγέλου Μιχαήλ Λονδίνου.

Μετά τήν ἐπιστροφήν αὐτοῦ εἰς Κύπρον, διωρίσθη, ἀπό τῆς 1ης ᾿Ιανουαρίου 2008, Πρωτοσύγκελλος τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου. Τήν 11ην Σεπτεμβρίου 2008, μετά ἀπό εἰσήγησιν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου ᾿Επίσκοπος ᾿Αρσινόης. ῾Η χειροτονία αὐτοῦ εἰς ᾿Επίσκοπον ἐγένετο ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β´ τήν Κυριακήν, 14ην Σεπτεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους.

᾿Ονομαστική ἑορτή· 9 Νοεμβρίου.

Print Friendly, PDF & Email