Βιογραφικό Σημείωμα Επισκόπου Καρπασίας

Ε.ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος ἐγεννήθη τὴν 5ην Ἀπριλίου τοῦ 1964 εἰς τὸ χωρίον Πελένδρι τῆς Κύπρου. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς Κοινότητός του καὶ εἰς τὴν συνέχειαν ἐφοίτησεν εἰς Γυμνάσιον καὶ Λύκειον τῆς πόλεως Λεμεσοῦ, ἐξ οὗ καὶ ἀπεφοίτησε τὸ Μετὰ τὴν στρατιωτικήν του θητείαν, τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1984 ἐφοίτησεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐκ τῆς ὁποίας καὶ ἀπεφοίτησε τὸν Ἰούλιον τοῦ 1988. Τὸ 1990 ἔλαβε τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς Ἱερωσύνης καὶ ἓν ἔτος μετὰ (1991) ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον καὶ προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Ἐνετάχθη τότε εἰς τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς Τροοδιτίσσης. Ἀπὸ τὸν Αὔγουστον τοῦ 1992 ἕως τὸν Ἰούνιον τοῦ 1995 παρηκολούθησε μεταπτυχιακὰ μαθήματα Πατρολογίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Durham, τῆς Μεγάλης Βρεταννίας, εἰς τὸ ὁποῖον ἐξεπόνησε διατριβὴν μὲ θέμα: «Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση κατὰ τὸν Ἅγιο Ἐπιφάνιο Κύπρου» καὶ ἔτυχε τοῦ πτυχίου Master of Arts. Εἰς τὰς 22 Μαΐου 2007, κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐξελέγη πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς ἀνασυσταθείσης Ἐπισκοπῆς Καρπασίας. Ἡ χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπον ἔγινε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσόστομον Β΄ τὴν Κυριακήν, 3 Ἰουνίου 2007.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 9 Μαΐου.

Print Friendly, PDF & Email