Βιογραφικό Σημείωμα Μητροπολίτη Τριμυθούντος

Μ.ΤΡΥΜΙΘΟΥΝΤΟΣ

῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λεμεσόν τήν 10ην ᾿Ιανουαρίου 1958. ᾿Απεφοίτησε τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό ἔτος 1980. ᾿Ενετάχθη εἰς τήν μοναστικήν ᾿Αδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου τό 1981. ᾿Εκάρη μεγαλόσχημος μοναχός τό ἔτος 1983, ἐνῶ τό ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη Διάκονος. Τό ἔτος 1985 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος.

Τήν 20ήν ᾿Ιουλίου 2007 ἐξελέγη, ψήφῳ κλήρου καί λαοῦ, Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος. ᾿Εχειροτονήθη ᾿Επίσκοπος τήν 21ην ᾿Ιουλίου εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Παλλουριωτίσσης. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐγένετο ἡ ἐνθρόνισίς του εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν Παναγίας Εὐαγγελιστρίας ᾿Ιδαλίου.

᾿Ονομαστική ἑορτή· 11 ᾿Ιουνίου.

Print Friendly, PDF & Email