Διοικητική Διάρθρωση

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

 

 

 

Διοικητική Διάρθρωση και Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

 

Ἀρχιεπίσκοπος: ῾Η Αὐτοῦ Μακαριότης ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Νέας ᾿Ιουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος.

Ἐπαρχιοῦχος ᾿Επίσκοπος:
Ὁ Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.
(᾿Ιδὲ καὶ κεφάλαιον: ῾Ιερὰ ᾿Επισκοπὴ Καρπασίας, σελ. 218).

᾿Επίσκοποι:

α) ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Τηλ.: 00322-6124190, τηλεομ.: 00322-6124191, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

β) ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Γραμματεῖς: Διάκονος Ἀνδρέας Ματέι καὶ Ἀνδρέας Κοσιάρης, τηλ.: (00357) 22554611, τηλεομ.: (00357)22346254 καὶ (00357) 22431796, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

 

Γραφεῖον Μακαριωτάτου

Διευθυντής: Χρῖστος Κουκλιώτης, Μ.Α. τηλ.: (00357) 22554600, τηλεομ.: (00357) 22430451. Διεύθυνσις: τ.θ. 21130, 1502 Λευκωσία. Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.churchofcyprus.org.cy

Ἰδιαιτέρα Γραμματεὺς Μακαριωτάτου: Εἰρήνη Φεττᾶ, τηλ.: (00357) 22554600, τηλεομ.: (00357) 22345235.

Γραμματεῖς: Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου, Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου καὶ Ἱεροδ. Τριφύλλιος Ὀνησιφόρου, τηλ.: (00357) 22554649 καὶ 22554650, τηλεομ.: (00357) 22554651, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Πρωτοσυγκελλία

Πρωτοσύγκελλος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἰωάννου, τηλ.: (00357) 22554600, τηλεομ.: (00357) 22344241.

Διάκονοι Μακαριωτάτου: Διάκ. Μιχαὴλ Νικολάου (00357) 99801685 καὶ Ἱεροδ. Τριφύλλιος Ὀνησιφόρου (00357) 99595855.

Προσωπικὴ Ἀσφάλεια Μακαριωτάτου: Οἱ ἀστυφύλακες κ.κ. Σάββας Λαγὸς καὶ Κωνστανῖνος Κίκης.

                                                                                        1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος.
Κληρικὰ μέλη: οἱ Θεοφιλέστατοι ᾿Επίσκοποι: Καρπασίας κ. Χριστοφόρος,
Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καὶ Μεσαορίας κ. Γρηγόριος  ὡς καὶ Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους. Λαϊκὰ μέλη: Μίνως Κρονίδης, Κώστας Κόκκινος, Χριστόδουλος Κτωρίδης καὶ Χρίστης Χριστοφόρου.

 

Οἰκονομικαὶ ῾Υπηρεσίαι

Διευθυντής: Δῆμος Δήμου, τηλ.: 22554600 καὶ 22554612, τηλεομ.: 22432470, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Τμῆμα Προσωπικοῦ: Ὑπεύθυνος: Σάββας Χριστοφῆ, τηλ.: 22554682, τηλεομ.: 22730798, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Λογιστήριον: Προϊστάμενος: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, τηλ. 22554677, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected] Λογισταί: Παναγιώτης Νίκου, τηλ. 22554688, Kώστας Κελογρηγόρης, τηλ.: 22554635, Παῦλος Χατζηπροδρόμου, τηλ.: 22554750. Ταμεῖον: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ, τηλ.: 22554685. Διαχείρισις Κληροδοτημάτων: Παναγιώτης Γ. Παναγιώτου, τηλ. 22554722.

Τμῆμα Διαχειρίσεως Ἀκινήτων: Ὑπεύθυνος: Γιάννης Φράγκος, τηλ. 22554675. Βοηθός: Λένια Μόρτη, τηλ.: 22554747.

Τμῆμα Διαχειρίσεως Ἱερῶν Ναῶν, Ὑπεύθυνος: Κώστας Τσαγγαρίδης, τηλ.: 22554613, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected].  Βοηθός: Σωτηρούλα Παναγιώτου, τηλ.: 22554640, τηλεομ.: 22730798.

Γραμματεία: Βάνα Κουσιάππα, τηλ.: 22554680/734, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected], Ἑλένη Ὀδυσσέως, τηλ. 22554639, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

 

Ἐλεγκτικαί Ὑπηρεσίαι

Διευθυντὴς: Μιχάλης Πιερῆς, τηλ.: 22345032. Ἐλεγκταί: Γεώργιος Νικολαΐδης, Γεώργιος Ἀβρααμίδης καὶ Γεώργιος Θεοχαρίδης, τηλ.: 22345377, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

 

Τεχνικαὶ ῾Υπηρεσίαι

Διευθυντής: Στέλιος Γεωργίου, Πολιτικὸς Μηχανικός, τηλ.: 22554695. Τεχνικοί: Παναγιώτης Στυλιανοῦ, Ἀλέξης Ρουβήμ καὶ Σπύρος Ἐλευθερίου.

 

Νομικὸν Τμῆμα

Χαράλαμπος Καλογερίδης. Τηλ.: 22554644, τηλεομ.: 22432470.

Ἀρχειοφυλάκιον – ᾿Αρχεῖον

Ἀρχειοφύλαξ: Κώστας Θεοδότου, τηλ. 22554658. Βοηθοί: Μαρία Σταυρίδου, τηλ.: 22554625 καὶ Ἰωνᾶς Ἀλεξάνδρου, τηλ.: 22554631.

 

Τελετάρχης

Τελετάρχης Ἐκκλησίας Κύπρου: Γεώργιος Ἀραοῦζος, τηλ.: 22554600.

 

Κέντρον Συντηρήσεως Βυζαντινῶν Εἰκόνων καὶ Μνημείων

Διευθυντής: Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους. Βοηθός: Πρωτ. Διονύσιος Χ´´Κυριάκου, τηλ.: 22554662. Προσωπικόν: Κυριάκος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Κυριάκου, Ἰωάννης Βασιλείου, Κυριάκος Σκιτίνης, Ὄλγα Περικλέους καὶ Χριστόφορος Σάββα.

 

Ληξιαρχικὰ Γραφεῖα

Υπεύθυνοι: Νῖκος Κασσῆς καὶ Παναγιώτης Παπακυριακοῦ, τηλ.: 22554648 καὶ 22554652.

 

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

῾Υπεύθυνος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.

Πρόεδρος: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα. Μέλη: Οἰκον. Παναγιώτης Ἀχιλλέως καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου. Γραμματεύς: Πρωτ.  Ἰωάννης Uliniuc, τηλ.: 22554681, τηλεομ.: 22554651.

 

Ἄλλαι ὑπηρεσίαι

Τηλεφωνητής: Εὐστάθιος Χατζηαντωνίου.  Κλητήρ: Ἀντώνιος Θεοχαρίδης.
Κουζίνα: Ἀγαθονίκη Πέτρου, Χρύσω Δημητρίου, Γεωργία Κούβαρου, Ἕλλη Σάββα, Γεωργία Λοϊζίδου, Φροσούλα Παπαναστασίου, Παναγιώτα Μιχαήλ, Ἀγγέλα Σάββα καὶ Μαρία Χμαντί.
Φύλακες: Ἀνδρέας Ἐρωτοκρίτου, Ἀνδρέας Νικολάου, Παναγιώτης Μακρῆς, Μιχάλης Μακρῆς, Ἀνδρέας Σταυρινοῦ, Χάρης Μακρῆς, Χαράλαμπος Στυλιανοῦ, Χρῖστος Χρίστου καὶ Νικόλας Νικολάου.

Βοηθητικὸν προσωπικὀν: Γεώργιος Κυριακόπουλος.

 

Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας

Ὑπεύθυνος: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Ἀναπληρωτὴς Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης.

Γραμματεύς: Γεώργιος Κούττουκος, τηλ. 22554653. Μέλη: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου, Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης, Διάκονος Μιχαὴλ Νικολάου, Σάββας Παρῆς, Εὐδόκιος Δημητρίου καὶ Ἀντώνιος Χαραλάμπους, τηλ.: 22554696, 22554642, 22554610, 22554693, τηλεομ.: 22439074, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου δείτε εδώ…

*************************

ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MERORANDUM

 

 

 

 

 

Εκλογή νέας Θρονικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

 

 

Έγιναν στις 6 Απριλίου 2017 οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων λαϊκών μελών της Θρονικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, για την τετραετία που αρχίζει την 1ην Απριλίου 2017 και λήγει την 31η Μαρτίου 2021.

Σ’ αυτές εξελέγησαν οι κ.κ. Μίνως Κρονίδης, Κώστας Κόκκινος, Χριστόδουλος Κτωρίδης και Χρίστης Χριστοφόρου.
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
6 Απριλίου 2017

Print Friendly