Διοικητική Διάρθρωση

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

 

 

 

Διοικητική Διάρθρωση και Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

 

Ἀρχιεπίσκοπος: ῾Η Αὐτοῦ Μακαριότης ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Νέας ᾿Ιουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος.

Ἐπαρχιοῦχος ᾿Επίσκοπος:
Ὁ Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.
(᾿Ιδὲ καὶ κεφάλαιον: ῾Ιερὰ ᾿Επισκοπὴ Καρπασίας, σελ. 214).

᾿Επίσκοποι:

α) ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Γραμματεύς: ἈνδρέαςΒασιλείου, τηλ.: 00322-6124190, τηλεομ.: 00322-6124191, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

β) ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Γραμματεῖς: Ἀνδρέας Ματέι καὶ Παῦλος Χατζηπροδρόμου, τηλ.: (00357) 22554611, τηλεομ.: (00357)22346254 καὶ (00357) 22431796, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

 

Γραφεῖον Μακαριωτάτου

Διευθυντής: Χρῖστος Κουκλιώτης, Μ.Α. τηλ.: (00357) 22554600, τηλεομ.: (00357) 22430451. Διεύθυνσις: τ.θ. 21130, 1502 Λευκωσία. Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.churchofcyprus.org.cy

Ἰδιαίτερος Γραμματεὺς Μακαριωτάτου: Παναγιώτης Παπανικολάου, τηλ.: (00357) 22554600, τηλεομ.: (00357) 22345235.

Γραμματεῖς: Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου, τηλ.: (00357) 22554649 καὶ 22554650, τηλεομ.: (00357) 22554651, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Συντονισμὸς καὶ διεκπεραίωσις διορθοδόξου καὶ διεκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας καὶ ἀλληλογραφίας Μακαριωτάτου: Ὑπεύθυνος: Δρ Γεώργιος Χριστοδούλου.

 

Πρωτοσυγκελλία

Πρωτοσύγκελλος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἰωάννου, τηλ.: (00357) 22554600, τηλεομ.: (00357) 22344241.

Διάκονος Μακαριωτάτου: Κυπριανὸς Κουντούρης, τηλ.: (00357) 99790750.

Προσωπικὴ Ἀσφάλεια Μακαριωτάτου: Οἱ ἀστυφύλακες κ.κ. Σάββας Λαγὸς καὶ Κωνστανῖνος Κίκης.

 

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος.
Κληρικὰ μέλη: οἱ Θεοφιλέστατοι ᾿Επίσκοποι: Καρπασίας κ. Χριστοφόρος,
Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καὶ Μεσαορίας κ. Γρηγόριος καὶ Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους. Λαϊκὰ μέλη: Μίνως Κρονίδης, Κώστας Κόκκινος, Χριστόδουλος Κτωρίδης καὶ Χρίστης Χριστοφόρου.

 

Οἰκονομικαὶ ῾Υπηρεσίαι

Διευθυντής: Δῆμος Δήμου, τηλ.: 22554600 καὶ 22554612, τηλεομ.: 22432470, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Τμῆμα Προσωπικοῦ: Ὑπεύθυνος: Σάββας Χριστοφῆ, τηλ.: 22554682, τηλεομ.: 22730798, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Λογιστήριον: Προϊστάμενος: Χαρίλαος Νικολάου, τηλ. 22554678. Λογισταί: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, τηλ. 22554677, Παναγιώτης Νίκου, τηλ. 22554688 καὶ Παναγιώτης Γ. Παναγιώτου, τηλ. 22554769.

Διαχείρισις Κληροδοτημάτων: Χαράλαμπος Καλογερίδης, τηλ. 22554644. Ταμεῖον: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ, τηλ. 22554685. Βοηθός: Ἑλενίτσα Ὀδυσσέως, τηλ. 22554639.

Τμῆμα Διαχειρίσεως Ἱερῶν Ναῶν, Ὑπεύθυνος: Κώστας Τσαγγαρίδης, τηλ. 22554613. Βοηθός: Σωτηρούλα Παναγιώτου, τηλ.: 22554640, τηλεομ.: 22730798, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Τμῆμα Διαχειρίσεως Ἀκινήτων: Ὑπεύθυνος: Γιάννης Φράγκος, τηλ. 22554675. Βοηθός: Ἑλένη Μόρτη.

Γραμματεία: Βάνα Κουσιάππα.

 

Ἐλεγκτικαί Ὑπηρεσίαι

Διευθυντὴς: Μιχάλης Πιερῆς, τηλ.: 22345032. Ἐλεγκταί: Γεώργιος Νικολαΐδης, Γεώργιος Ἀβρααμίδης καὶ Γεώργιος Θεοχαρίδης, τηλ.: 22345377.

 

Τεχνικαὶ ῾Υπηρεσίαι

Διευθυντής: Στέλιος Γεωργίου, Πολιτικὸς Μηχανικός, τηλ.: 22554695. Τεχνικοί: Παναγιώτης Στυλιανοῦ, Ἀλέξης Ρουβήμ, Γεώργιος Κυριακόπουλος καὶ Λουκᾶς Ἰωάννου.

 

Νομικὸν Τμῆμα

Χαράλαμπος Καλογερίδης. Τηλ.: 22554644, τηλεομ.: 22432470.

Ἀρχειοφυλάκιον – ᾿Αρχεῖον

Ἀρχειοφύλαξ: Κώστας Θεοδότου, τηλ. 22554658. Βοηθοί: Μαρία Σταυρίδου καὶ Ἰωνᾶς Ἀλεξάνδρου, τηλ.: 22554625 καὶ 22554631.

 

Τελετάρχης

Τελετάρχης Ἐκκλησίας Κύπρου: Γεώργιος Ἀραοῦζος, τηλ.: 22554600.

 

Κέντρον Συντηρήσεως Βυζαντινῶν Εἰκόνων καὶ Μνημείων

Διευθυντής: Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους. Βοηθός: Πρωτ. Διονύσιος Χ´´Κυριάκου, τηλ.: 22554662. Προσωπικόν: Κυριάκος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Κυριάκου, Ἰωάννης Βασιλείου, Κυριάκος Σκιτίνης, Ὄλγα Περικλέους καὶ Χριστόφορος Σάββα.

 

Ληξιαρχικὰ Γραφεῖα

Υπεύθυνοι Γραφείου: Νῖκος Κασσῆς καὶ Παναγιώτης Παπακυριακοῦ, τηλ.: 22554648 καὶ 22554652.

 

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

῾Υπεύθυνος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.

Πρόεδρος: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα. Μέλη: Οἰκον. Παναγιώτης Ἀχιλλέως καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου.

Γραμματεύς: Διάκονος Ἰωάννης Uliniuc, τηλ.: 22554681, τηλεομ.: 22554651.

 

Ἄλλαι ὑπηρεσίαι

Τηλεφωνητής: Εὐστάθιος Χατζηαντωνίου.
Κλητήρ: Ἀντώνιος Θεοχαρίδης.
Κουζίνα: Παναγιώτης Κρητιώτης. Βοηθητικὸν Προσωπικόν: Ἀγαθονίκη Πέτρου, Χρύσω Δημητρίου, Γεωργία Κούβαρου, Μαρία Γαβριήλ, Ἕλλη Σάββα, Γεωργία Λοϊζίδου, Φροσούλα Παπαναστασίου, Παναγιώτα Μιχαήλ, Ἀγγέλα Σάββα.
Φύλακες: Ἀνδρέας Ἐρωτοκρίτου, Ἀνδρέας Νικολάου, Παναγιώτης Μακρῆς, Μιχάλης Μακρῆς, Ἀνδρέας Σταυρινοῦ, Χάρης Μακρῆς, Χαράλαμπος Στυλιανοῦ, Χρῖστος Χρίστου καὶ Νικόλας Νικολάου.

 

Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας

Ὑπεύθυνος: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Ἀναπληρωτὴς Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης.

Γραμματεύς: Γεώργιος Κούττουκος, τηλ. 22554653. Μέλη: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου, Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης, Σάββας Παρῆς, Μιχάλης Νικολάου, Εὐδόκιος Δημητρίου καὶ Ἀντώνιος Χαραλάμπους, τηλ.: 22554696, 22554642, 22554610, 22554693, τηλεομ.: 22439074, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου δείτε εδώ…

*************************

ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MERORANDUM

 

 

 

 

 

Εκλογή νέας Θρονικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

 

 

Έγιναν στις 6 Απριλίου 2017 οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων λαϊκών μελών της Θρονικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, για την τετραετία που αρχίζει την 1ην Απριλίου 2017 και λήγει την 31η Μαρτίου 2021.

Σ’ αυτές εξελέγησαν οι κ.κ. Μίνως Κρονίδης, Κώστας Κόκκινος, Χριστόδουλος Κτωρίδης και Χρίστης Χριστοφόρου.
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
6 Απριλίου 2017

 

Print Friendly