Ελεγκτικόν Τμήμα Εκκλησίας της Κύπρου

Διευθυντής: ᾿Ιωάννης Χ. Χαριλάου.
Ἐλεγκταί: Σάββας Παλαίσης, Κώστας Κωνσταντίνου, Χριστάκης Παπαϊωάννου, Λεωνίδας Φυσεντζίδης καὶ Σόλων Χριστοφίδης.
Γραμματεία: Ματίνα Εὐσταθίου
ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]
Τηλ.: 22554735, τηλεομ.: 22431911.
Βοηθητικὸν προσωπικόν: Φοῖβος Δαφνίδης

 

Καθήκοντα και Σκοπός του Ελεγκτικού Τμήματος

Print Friendly