Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Γραφεῖον Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων

Σκοπὸς τοῦ Γραφείου εἶναι ἡ ὀργάνωσις καὶ ὁ συντονισμὸς συστήματος προβολῆς καὶ προωθήσεως τοῦ πνευματικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ πλούτου τῶν Ἱερῶν Τόπων τῆς Πατρίδος μας, μέσῳ τῶν Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεω

Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Ἐπιστημονικοὶ Συνεργάται: Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Φιλοθέου, Ἀνδρέας Φούλιας καὶ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Βυζαντινολόγοι, Χριστάκης Εὐσταθίου καὶ Ραφαὴλ Μισιαούλης, Θεολόγοι, Νατάσα Ἱερείδου, Ἱστορικὸς Τέχνης, Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Φυσιογνώστης, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Σχεδιαστὴς καὶ Παῦλος Χατζηπροδρόμου, Λογιστής. 

Συνεργάται: Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιφερειῶν.

Γραμματεῖς: Διάκονος Ἀνδρέας Ματέι καὶ Ἀνδρέας Κοσιάρης,

Tηλ.: 22554600 καὶ 22554611, Tηλεομ.: 22431796,

ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ Διαδίκτυον: www.churchofcyprus.org.cy

Δείτε επίσης:

Επαφές / Θέματα / Δραστηριότητες

Διαδρομές Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Αρχείο

Print Friendly, PDF & Email