Ναοί / Ενορίες Επισκοπής Αρσινόης

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
ΚΟΙΝΩΤΗΤΕΣ

῾Ιερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς ῾Αγίου Μάμαντος (ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ)

῾Ιερὸς Ναὸς ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίας Μαρίνης (ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Δημητριανοῦ

῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσελεούσης (ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ ΑΝΩ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Παντελεήμονος

῾Ιερὸς Ναὸς ᾿Αποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Καλανδίωνος

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Γεωργίου (ΓΙΑΛΙΑ)

῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσελεούσης (ΓΙΟΛΟΥ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Γεωργίου (ΓΟΥΔΙ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου ᾿Επιφανίου

῾Ιερὸς Ναὸς Σωτῆρος Χριστοῦ

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Γεωργίου (ΔΡΥΝΙΑ)

῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσελεούσης (ΘΕΛΕΤΡΑ)

῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσελεούσης (ΙΝΝΙΑ)

῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Ευαγγελιστρίας

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίας Μαρίνης (ΚΡΗΤΟΥ ΜΑΡΟΤΟΥ)

῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσελεούσης (ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Υπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Γεωργίου (ΛΕΙΒΑΔΙ)

῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσελεούσης (ΛΥΣΟΣ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Μάμαντος (ΜΗΛΙΑ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίας Παρασκευῆς

῾Ιερὸς Ναὸς Προφήτου ᾿Ηλιοῦ

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Μηνᾶ

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Ειρήνης

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Γεωργίου (ΠΡΟΔΡΟΜΙ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Εὐψυχίου

῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσελεούσης (ΣΙΜΟΥ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Γεωργίου (ΣΚΟΥΛΛΗ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Τρύφωνος

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Γεωργίου (ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Δημητρίου

῾Ιερὸς Ναὸς ᾿Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Προσφυγικῶν Κοινοτήτων

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Γεωργίου (ΓΙΑΛΙΑ ΑΝΩ)

῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας (Χόρτενης)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Νικολάου (ΧΡΥΣΟΧΟΥ)

῾Ιερὸς Ναὸς ῾Αγίου Νικολάου (ΜΕΛΑΝΔΡΑ)

 

Print Friendly, PDF & Email