Ναοί / Ενορίες Επισκοπής Καρπασίας

 11320

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

1. ᾿Εγκλωβισμένοι Καρπασίας

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς

ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Θύρσου

ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος

ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΝ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος

ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΝ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Συνεσίου

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΗΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Καρπασίτιδος

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: (Ἅγιος Εὐστάθιος)

ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ: Προφήτης ᾿Ηλίας

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς

ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ: (Ἅγιος Ἰάκωβος)

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ: (Ἅγιος Συμεὼν Στυλίτης)

ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΑ:

α) ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης

β) ῾Ιερός Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ

γ) ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Θύρσου

ΑΚΑΝΘΟΥ: ῾Ιερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

ΑΡΔΑΝΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΑΥΓΟΛΙΔΑ

ΒΑΘΥΛΑΚΑΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΒΑΣΙΛΙ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Βασιλείου

ΒΟΥΚΟΛΙΔΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΓΑΛΑΤΕΙΑ: (Ἁγία Αἰκατερίνη)

ΓΑΛΗΝΟΠΟΡΝΗ: (Ἁγία Ἄννα ἡ Θεοπρομήτωρ)

ΓΑΣΤΡΙΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Φανερωμένης

ΓΕΡΑΝΙ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Αἰκατερίνης

ΔΑΥΛΟΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΕΠΤΑΚΩΜΗ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ

ΚΑΝΤΑΡΑ: Παναγία Κανταριώτισσα

ΚΟΙΛΑΝΕΜΟΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΚΟΡΩΒΕΙΑ: (Ἁγία Βαρβάρα)

ΚΡΙΔΕΙΑ

ΚΩΜΗ ΓΙΑΛΟΥ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ

ΚΩΜΗ ΚΕΠΗΡ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΛΕΟΝΑΡΙΣΣΟΝ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου

ΛΥΘΡΑΓΚΩΜΗ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Κανακαρίας

ΜΑΝΔΡΕΣ: Ἅγιος Μάμας

ΜΕΛΑΝΑΡΓΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Πολυχρονίου

ΜΕΛΗΝΗ

ΜΟΝΑΡΓΑ

ΜΠΟΓΑΖΙ: Ἅγιος Σπυρίδων

ΝΕΤΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας τῆς Νέτας

ΟΒΓΟΡΟΣ:

ΠΑΤΡΙΚΙ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ

ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΚΩΜΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΣΣΟΣ: (Ἀρχάγγελος Μιχαήλ)

ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΝ: α) ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος

ΤΑΥΡΟΥ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου

ΤΡΙΚΩΜΟΝ: α) ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Τρικώμου

ΦΛΑΜΟΥΔΙ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

Print Friendly, PDF & Email