Ναοί / Ενορίες Ιεράς Μητροπόλις Τριμυθούντος

11306            Ιεροί Ναοί Μητροπόλεως Τριμυθούντος

 

 

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

  1. Κοινότητες

ΙΔΑΛΙΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Εὐαγγελιστρίας (Μητροπολιτικὸς Ναός).

Ἐφημέριος: Πρωτ. Σπυρίδων Ζαχαριάδης (τηλ.: 22526352, 99068781 καὶ 99429265). Ψάλται: Σπύρος Ἰωάννου, Συμεὼν Ματσάγκος καὶ Χρύσανθος Ἀντωνίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σπυρίδων Ζαχαριάδης, Στυλιανὸς Κεπόλας, Κυριάκος Λαγός, Χρυσόστομος Παπαβαρνάβας, Κώστας Κανιὸς καὶ Μαρία Κυπριανοῦ.

ΙΔΑΛΙΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

Ἐφημέριος: Οἰκον. Μάριος Καλλένος (τηλ.: 99912910). Ψάλται: Δημήτρης Πουλίτσης, Λεόντιος Χρυσάνθου καὶ Κυπριανὸς Ὀλυμπίου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Μάριος Καλλένος, Κυριάκος Κυριάκου, Εὐάγγελος Γεωργιάδης, Εὐγένιος Εὐγενίου, Λεωνίδας Λεωνίδου, Φίλιππος Σάκκαλλος, Κυπριανὸς Ὀλυμπίου καὶ Σάββας Κωνσταντίνου.

ΑΘΗΑΙΝΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας.

Ἐφημέριοι: Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου

(τηλ.: 24522792), Πρωτ. Θεόδουλος Ροκόπου (τηλ.: 99532795) καὶ Πρεσβ. Πέτρος Χ´´Κώστα (τηλ.: 24522456). Ψάλται: Εὐάγγελος Γεωργίου καὶ Ἰωάννης Βάσου Χάμπου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Πρωτ. Θεόδουλος Ροκόπου, Πρεσβ. Πέτρος Χ´´Κώστα, Ἰωάννης Βάσου Χάμπου, Κώστας Κουκκουλλῆς, Ἰωνᾶς Παπαπέτρου καὶ Χαρίδημος Χατζηχάρος.

ΛΕΥΚΑΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Σταυροῦ.

Ἐφημέριος: Οἰκον. Χριστομάριος Παπαγεωργίου (τηλ.: 24342871). Ψάλται: Συμεὼν Παπαδάμου καὶ Δημήτρης Καρανίκκης. Ἐπίτροποι: Μιχάλης Λοΐζου, Οἰκον. Χριστομάριος Παπαγεωργίου, Εὐδοκία Σταυρῆ, Ἀντώνης Ἀριστοδήμου, Ἀνδρέας Σταυρινοῦ καὶ Μαργαρίτα Κολᾶ.

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Θεοδώρου.

Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ψάλται: Θωμᾶς Τσεντίδης καὶ Σάββας Μιχαήλ. Ἐπίτροποι: Γεώργιος Ἐλευθερίου, Νῖκος Κουμῆς, Γρηγόρης Ποιηταρίδης, Κυριάκος Παφίτης, Εὐδόκιος Θεοδώρου καὶ Ἰωάννα Χρυσάνθου.

ΑΛΑΜΙΝΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάμαντος.

Ἐφημέριος: Πρωτ. Παναγιώτης Ἀθανασίου (τηλ.: 24524515 καὶ 99134428). Ψάλται: Κυριάκος Νεοφύτου καὶ Λαβίθης Λαβίθη. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Ἀθανασίου, Θεοτόκης Σταύρου, Ἀντώνιος Χρυσάνθου, Γεώργιος Κουμῆς καὶ Ροδοθέα Ἀριστοδήμου.

ΑΛΑΜΠΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης καὶ Ἱερὸς Ναὸς Ἀναστάσεως Σωτῆρος.

Χριστοῦ. Ἐφημέριος: Οἰκον. Λοΐζος Κούτσιος (τηλ.: 22522353). Ψάλται: Γεώργιος Ἰωάννου καὶ Γεώργιος Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Λοΐζος Κούτσιος, Σοφοκλῆς Σοφοκλέους, Ἀνδρούλα Βορκᾶ, Γεώργιος Μιχαὴλ (Κκαϊλῆ), Σωτήριος Φοινικαρίδης, Εἰρήνη Δημητρίου καὶ Μιχάλης Ἰωάννου.

ΑΛΕΘΡΙΚΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐπιφανίου.

Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Μούγιας (τηλ.: 99787604). Ψάλται: Λάμπρος Κλεοβούλου καὶ Σταῦρος

Ἀνδρέου. Ἐπίτροποι: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Μούγιας, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Ἰωάννης Γεωργίου, Ἐλισάβετ Μηνᾶ, Μαργαρίτα Ἀντωνίου, Ἑλένη Ἀντωνίου καὶ Εὐανθία Ἐρωτοκρίτου.

ΑΝΑΦΩΤΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου.

Ἐφημέριοι: Πρεσβ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους (τηλ.: 99119549) καὶ Πρεσβ. Θεοφάνης Εὐθυμίου (τηλ.: 95125369). Ψάλται: Ἀνδρέας Ἰωάννου καὶ Κώστας Ἀντωνίου. Ἐπίτροποι: Κώστας Ἀντωνίου, Ἰωάννης Χατζηγιάννης, Ἀντώνιος Τζουλίου, Ἀνδρέας Εὐαγγέλου, Κυριάκος Παπαγεωργίου, Εὐάγγελος Κίττος καὶ Σάββας Εὐσταθίου.

ΒΑΒΛΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης (τηλ.: 24322760 καὶ 96606429). Ψάλτης: Πανῖκος Χατζηγιάγκου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης, Λοΐζος Χατζηχαραλάμπους καὶ Γεώργιος Παύλου.

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ, Χριστάκης Ἀνδρέου καὶ Κυριακὴ Κοζάκου.

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας.

Ἐφημέριος: Οἰκον. Βαρνάβας Παφίτης (τηλ.: 99441095). Ψάλται: Κυριάκος Αὐγουστῆ, Ἄθως Εὐτυχίου καὶ Κωνσαντῖνος Νικολάου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Βαρνάβας Παφίτης, Ἄννα Γιάλλουρου, Παντελῆς Γεωργίου, Ἀναστάσης Ἀναστασίου, Ἀναστασία Σταύρου, Χριστίνα Νάκου, Κυριάκος Μάγου καὶ Χριστίνα Κονταρᾶ.

ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους.

Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Πανάρετος Κυπριανοῦ (τηλ.: 99006924). Διάκονος: Βασίλης Βασιλείου (τηλ.: 99352663). Ψάλτης: Ἀγγελῆς Κυριάκου. Ἐπίτροποι: Ἀρχιμ. Πανάρετος Κυπριανοῦ, Μιχάλης Παύλου, Ἀνδρέας Ἀνδρέου, Παναγιώτα Δημητρίου καὶ Λυγία Νικολάου.

ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ἐλεούσης.

Ἐφημέριος: Οἰκον. Σωτήριος Παπαγεωργίου (τηλ.: 24342508). Ψάλτης: Σάββας Στυλιανοῦ. Ἐπίτροποι: Ἄννα Λάμπρου καὶ Παναγιώτα Κωνσταντίνου.

ΚΙΒΙΣΙΛΙ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας.

Ἐφημέριος: Πρεσβ. Μάριος Ἰακώβου (τηλ.: 96898658). Ψάλται: Μιχαὴλ Σαββίδης καὶ Μιχάλης Ἀνδρέου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Μάριος Ἰακώβου, Ἀντώνης Εὐαγγέλου, Παντελῆς Σεργίου, Αἰκατερίνη Λοΐζου, Γεσθημανῆ Μιλτιάδους, Μιχάλης Ψαρρᾶς καὶ Σοφία Τσόκκου.

ΚΟΡΝΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου.

Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ἀντώνιος

Παναγῆ (τηλ.: 99065215) καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους (τηλ.: 22531042). Ψάλται: Στυλιανὸς Χρίστου, Θεοφάνης Ἰωακεὶμ καὶ Παναγιώτης Δημόπουλος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ, Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους, Κυριάκος Λοϊζίδης, Σταῦρος Κοζάκος, Χριστάκης Κοζάκος, Νεόφυτος Λάμπρου, Λουΐζα Κωνσταντίνου καὶ Χαράλαμπος Χαραλάμπους.

ΚΟΦΙΝΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μοδέστου.

Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἀνδρέας Παρπόττας (τηλ.: 24322500 καὶ 99682813). Ψάλται: Φώτης Μάγος καὶ Θεοφάνης Νικολάου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παρπόττας, Ἀντώνης Κουντουρέτης, Κυριάκος Αὐξέντη καὶ Μιχάλης Μιχαὴλ.

ΛΑΓΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας.

Ἐφημέριος: Πρεσβ. Χριστόδουλος Ἀνδρέου (τηλ.: 99584644). Ψάλται: Παντελῆς Μηλιώτης καὶ Χαράλαμπος Ἀλεξάνδρου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης, Ἀντώνης Ἀναστασιάδης,

Βαλεντῖνος Ἐρωτοκρίτου καὶ Γεώργιος Νικολάου.

ΜΑΡΙ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος.

Ἐφημέριος: Πρεσβ. Γεώργιος Ττόφα

(τηλ.: 99567030 καὶ 24333175). Ψάλται: Ἰωάννης Μάμμακκας καὶ Γεώργιος Μιχαηλίδης. Ἐπίτροποι: Φᾶνος Θεοφάνους, Πρεσβ. Γεώργιος Ττόφα, Χριστίνα Χατζιούλλα, Χριστούλλα Κνέκνα καὶ Γεώργιος Πετράκη.

ΜΑΡΩΝΙ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: Πρεσβ. Γρηγόριος Χαραλάμπους (τηλ.: 99351192 καὶ 99482589). Ψάλται: Γεώργιος Παπαχαραλάμπους καὶ Φίλιππος Εὐδοκίου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Γρηγόριος Χαραλάμπους, Σῶτος Σιακίδης, Ἀνδρέας Κοῦκλος, Φίλιππος Εὐδοκίου, Εὐδόκιος Φωτίου, Λεόντιος Χριστοφόρου καὶ Σινόδωρος Παναγιώτου.

ΜΕΝΟΓΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου.

Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης (τηλ.: 22527000). Ψάλτης: Παντελῆς Ρωτός. Ἐπίτροποι: Σωτήριος Σωτήρη καὶ Αὐξέντης Παυλῆ.

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.

Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου (τηλ.: 22533691). Διάκονος: Ἀναστάσης Παναγῆ (τηλ.: 97824889). Ψάλται: Γεώργιος Μοῦσκος, Μιχαὴλ Παπασταύρου, Σάββας Μοῦσκος καὶ Μιχαλάκης Σάββα. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου, Ἄγγελος Ἀγγελῆ, Ματθαῖος Ματθαίου καὶ Μαρία Νικολάου.

ΝΗΣΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Ἐφημέριος: Πρωτ. Θεόδωρος Εὐθυμίου (τηλ.: 99687056, 22525850 καὶ 22487056). Ψάλται: Φιλῆς Πραστίτης καὶ Γερόλεμος Χρίστου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Θεόδωρος Εὐθυμίου, Πέτρος Πετρίκκος, Λουκᾶς Πέτρου, Γιάννης Χριστοδούλου καὶ Γεώργιος Χ´´Παπᾶ.

ΟΛΥΜΠΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐπιφανίου.

Ἐφημέριοι: Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου (τηλ.: 99442469), Πρεσβ. Διομήδης Παπουὴς (τηλ.: 99518058) καὶ Πρεσβ. Κυπριανὸς Ἀθανασίου (τηλ.: 99118194). Ψάλται: Παναγιώτης Χριστοδούλου καὶ Μιχάλης Χαραλάμπους. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου, Ἀβραὰμ Βασιλείου, Ἀνδρέας Σοφοκλέους,

Κακουλλῆς Μούντουκκος, Κυριάκος Κώστα καὶ Ἄννα Σάουρου.

ΟΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.

Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παραδεισιώτης (τηλ.: 24352509 καὶ 24352063) καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης (τηλ.: 99403645). Ψάλτης: Μιχαὴλ Παραδεισιώτης. Ἐπίτροποι: Μιχαὴλ Παραδεισιώτης, Πρεσβ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Ἀχιλλέας Κονναρῆς, Ἰωάννης Καμπούρης καὶ Ἀνδρέας Σοφόκλη.

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως καὶ Ἁγίας Μαρίνης.

Ἐφημέριος: Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς (τηλ.: 22483662 καὶ 99435768). Ψάλται: Κυριάκος Τρύφωνος καὶ Χρῖστος Παναγῆ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς, Ἀθανάσιος Ἠλιάδης, Κωνσταντῖνος Χ´´Κώστας, Γεώργιος Χ´´Γιάγκου, Γεώργιος Παναγῆ, Χρῖστος Μυλωνᾶ, Ἀνδρέας Λοΐζου, Πέτρος Ἰωάννου καὶ

Σταῦρος Παναγῆ.

ΠΟΤΑΜΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Σταυροῦ.

Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀριστείδης Σάββα

(τηλ.: 99473527). Ψάλται: Σωτήρης Λεοντίου καὶ Κώστας Κουμῆ. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀριστείδης Σάββα, Βασίλης Βασιλείου, Κωνσταντῖνος Ἠλιάδης, Πέτρος Μιχαὴλ καὶ Κυριάκος Κίκας.

ΠΥΡΓΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.

Ἐφημέριος: Πρωτ. Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως (τηλ.: 99876180 καὶ 22531009). Ψάλται: Κώστας Κουλουμῆς,

Σάββας Νικολάου, Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, Ἀνδρέας Νικολάου καὶ Βασίλης Πασιουρτίδης. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως, Ἀβραὰμ Χριστοφόρου, Παναγιώτης Νικολάου, Γεώργιος Χριστοφόρου, Χρῖστος Περιστιάνη Μαρούλα Νικολάου καὶ Μαρία Τουβᾶ.

ΣΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας.

Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος (τηλ.: 22533765). Ψάλται: Κυριάκος Βιολάρης καὶ Γεώργιος Τρύφωνος. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος, Κυριάκος Γεωργίου, Χριστάκης Φλωρίδης καὶ Φίλιππος Φιλίππου.

ΣΚΑΡΙΝΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ὁδηγητρίας.

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Χρίστου καὶ Πρεσβ. Ἐπιφάνιος Παπαχριστοδούλου (τηλ.: 99492748). Ψάλται: Κωνσταντῖνος Μιχαὴλ καὶ Ξενῆς Παντελῆ. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἐπιφάνιος Παπαχριστοδούλου, Πρεσβ. Λάζαρος Σπύρου, Ἀνδρούλα Παναγιώτου, Κυριάκος Χαραλάμπους, Σωκράτης Χριστοφόρου καὶ Θέκλα Νικολάου.

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΥΓΙΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Βαρνάβα.

Ἐφημέριος: Πρεσβ. Δημήτριος Μιχαήλου (τηλ.: 99282507). Ψάλται: Σωτήρης Φιλίππου καὶ Ἀνδρέας Φιλίππου. Ἐπίτροποι: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Σωτήρης Φιλίππου, Οὐρανία Παπαδημητρίου, Παναγιώτα Παπανικολάου, Νάπα Ἀλεξάνδρου καὶ Νικόλαος Μουζούρης.

ΤΟΧΝΗ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

Ἐφημέριος: Πρωτ. Παῦλος Ἀντωνίου (τηλ.: 24333394 καὶ 99549648). Ψάλτης: Μάριος Εὐστρατίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παῦλος Ἀντωνίου, Χρυστάλλα Σταύρου, Δέσποινα Ἐρωτοκρίτου, Ἑλένη Κυριάκου, Χριστόδουλος Σώζου καὶ Ἀνδρέας Μιχαήλ.

ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου.

Ἐφημέριος: Πρεσβ. Νικόλαος Βρακᾶς (τηλ.: 24322501). Ψάλται: Ἀνδρέας Ἀνδρέου καὶ Ντῖνος Κυριάκου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Νικόλαος Βρακᾶς, Ἀγγέλα Γιαννάκη, Νῖκος Νικολάου, Ἰωάννης Νικολάου καὶ Μαργαρίτα Παπαχαραλάμπους.

ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.

Ἐφημέριος: Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου (τηλ.: 24817048 καὶ 99763488). Ψάλται: Ἐλευθέριος Παπαγεωργίου καὶ Ἀνδρέας Ττίκκης. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου, Παναγιώτης Διομήδους, Νικόλαος Ἀνδρέου, Ἀνδρούλα Παπαδοπούλου, Ἄννα Αὐξεντίου καὶ Ἀνδρούλα Πέτρου.

ΨΕΥΔΑΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου.

Ἐφημέριος: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Γεωργίου (τηλ.: 22533275). Ψάλται: Κώστας Παπακώστας, Διγενῆς Παπακωνσταντίνου καὶ Σταῦρος Φιλίππου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Γεωργίου, Γεώργιος Αὐξεντίου, Χρυσοστόμη Μικάλλη, Πανῖκος Λοΐζου, Κώστας Παπακώστας καὶ Σταῦρος Βορκᾶς.

  1. Προσκυνηματικο Ναο

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕΜΙΣΤΡΕΛΙΑΣ (Ρωσόφωνος), παρὰ τὸ Ἀλεθρικόν.

Ἐφημέριος: Πρεσβ. Σέργιος Κοσλώφ (τηλ.: 99805842). Ἐπίτροποι: Κυριάκος Σεραφείμ, Χριστάκης Ἀθανασίου, Μάξιμος Σαμοΐλοβ καὶ Βασίλειος Γιατσκόβ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΝΟΥ ΛΥΣΗΣ, παρὰ τὸν Κόρνον.

Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ (τηλ.: 99065215) καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους (τηλ.: 22531042). Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Καουρῆς, Ἀνδρέας Λυσάνδρου, Γεώργιος Τσίκκος, Κυριάκος Κοντοβούρκης, Ἀνδρέας Θεοκλέους, Κώστας Ταρτίου καὶ Χριστοφῆς Χ”Ἰωνᾶ. Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τὴν πρώτην Κυριακὴν ἑκάστου μηνός.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, παρὰ τὰ Πυργά.

Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὑπεύθυνη: Δέσποινα Μαππούρα (τηλ.: 22532461 καὶ 22677794).

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, παρὰ τὸ Ἀλεθρικόν.

Ἐφημέριος: Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς (τηλ.: 22483662 καὶ 99435768). Διοικεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ἀρωγῆς Ἑλλήνων τοῦ Πόντου «Τσάλκα» (Πρόεδρος: Ἀβραὰμ Ἀναστασιάδης, τηλ.: 99336031, Γενικὸς Διευθυντής: Θεόδωρος Τσιούπης, τηλ.: 99486039).

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ, παρὰ τὸ Ἰδάλιον.

Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τὸ πρῶτον Σάββατον

ἑκάστου μηνός.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, παρὰ τὸ Πέρα Χωρίον (κτῆμα Κουσιουμῆ).

Τηλ. ἐπικοινωνίας: 22527000.

  1. Κατεχόμεναι Κοινότητες

ΑΡΣΟΣ (Λάρνακος). Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ἐλεούσης.

Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου, Γεώργιος Ἀρτεμίου καὶ Ἀντώνης Ἀντωνίου.

ΠΥΡΟΪ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀντύπα.

Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Νικολάου, Κυριάκος Κυπριανοῦ, Ἀνδρέας Σαββίδης καὶ Βάσος Τσαγγάρη.

ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΝΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀνδρονίκου.

ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος.

Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Σοφοκλῆς Γιάννακας, Δέσποινα Σωφρονίου, Κυριάκος Ἐρωτοκρίτου, Χάρης Χαρῆ καὶ

Κατερίνα Ἡρακλέους.

Print Friendly, PDF & Email