Στοιχεία Επικοινωνίας Επισκοπής Αρσινόης

᾿Επίσκοπος: ο Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος ᾿Αρσινόης κ.Νεκτάριος

Προτάσει τοῦ τέως Μητροπολίτου Πάφου κ. Χρυσοστόμου (νῦν ᾿Αρχιεπισκόπου), ἀνασυνεστήθη ἀπό τό 1996 ἡ πάλαι ποτέ διαλάμψασα ᾿Επισκοπή ᾿Αρσινόης.

῞Εδρα τῆς Ἐπισκοπῆς: Περιστερώνα Πάφου.

Γραφεῖα: ᾿Αρχιμ. Στυλιανός Στυλιανοῦ, Στέφανος Χρυσοστόμου καί Μαρία Χρυσοστόμου.

Διεύθυνσις: Περιστερώνα Πάφου, Τ.Κ. 8810.

Τηλέφωνον: 26352515
Τηλεομοιότυπον: 26352413

Διάκονος: Motrea Alexandru

Βυζαντινόν Μουσεῖον: ῾Υπεύθυνος·Μαρία Στ. Χρυσοστόμου

Βοηθητικόν Προσωπικόν: Κυριακή Νεοπτολέμου

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Επισκοπή δείτε εδώ…

Print Friendly, PDF & Email