Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Κιτίου

Ι.Μ.ΚΙΤΙΟΥ

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου, ῾Υπέρτιμος καί ῎Εξαρχος Λάρνακος καί Λευκάρων κ. Χρυσόστομος. ῞Εδρα Λάρναξ.

Γενικός ᾿Αρχιερατικός ᾿Επίτροπος: Πρωτ. ᾿Ανδρέας Παναγῆ.

Διευθυντής: Λοΐζος Λοΐζου.

῾Ιστοσελίς: http://www.imkitiou.org.cy/
᾿Ηλεκτρονικόν Ταχυδρ: [email protected]

Διεύθυνσις: Τ.Θ. 40036, 6300 Λάρνακα.

Τηλέφωνα: 24652269, 24815032.
Τηλεομοιότυπα: 24655588, 24651133.

Θρονική ᾿Επιτροπή.
Πρόεδρος· ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος. Κληρικά Μέλη· ᾿Αρχιμ. Συμεών Συμεοῦ, Πρωτ. Πέτρος Λαπαθιώτης, Οἰκ. Μάριος Παντελῆ καί Οἰκ. Κωνσταντῖνος ᾿Αλεξάνδρου. Λαϊκά Μέλη· Νῖκος Κλεάνθους, Χρῖστος ᾿Ορφανίδης, ᾿Ανδρέας Μοῦσκος καί ᾿Αντωνάκης Παπαμηνᾶς.

Οἰκονομικόν καί ᾿Ελεγκτικόν Τμῆμα.
Διευθυντής: Λοΐζος Λοΐζου. Λογισταί / ᾿Ελεγκταί· Κυριάκος Κυριάκου, Λεύκιος Λαζαρίδης και Παναγιώτης Χατζημηνᾶς.

Ληξιαρχικόν Γραφεῖον.
῾Υπεύθυνος· Πρεσβ. ᾿Ανδρέας Θεράποντος.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.
῾Υπεύθυνος διά τήν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καί διά τήν ὑποβολήν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρός τόν ᾿Επίσκοπον· Πρωτ. ᾿Ανδρέας Παναγῆ.
Πρόεδρος: Πρωτ. ᾿Ανδρέας Παναγῆ. Μέλη· Πρωτ. Πέτρος Λαπαθιώτης καί Οἰκ. Παναγιώτης Ζάρος.

Γραφεῖον Θρησκευτικῆς Διαφωτίσεως.
Διευθυντής· Διάκονος Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου. Βοηθοί· Πρωτ. Σπυρίδων Γεωργίου, Παντελῆς Χριστοδούλου.

Γραφεῖον Κατηχήσεων καί ᾿Αντιμετωπίσεως Αἱρέσεων.
῾Υπεύθυνος· Πρωτ. Θεμιστοκλῆς Χ΄΄Ιωάννου.

Περισσότερες πληροφορίες για την Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly