Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Κύκκου και Τηλλυρίας

Μητροπολίτης· ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

῞Εδρα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως· ῾Ιερά Μονή Κύκκου – Κύπρος.

Γραφεῖον Πανιερωτάτου.
Διευθυντής Γραφείου· Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ. Γραμματεία· Βούλλα Παπανδρέου.
Διεύθυνσις· Μετόχιον ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου ῞Αγιος Προκόπιος, ἐν Λευκωσίᾳ. τ.θ. 24850, 1304 Λευκωσία. Τηλεφωνικόν Κέντρον· 22390000.
Τηλεφωνικόν Κέντρον· 22390681. Τηλεομ· 22390767.
᾿Ηλεκτρονική Διεύθυνσις (E-mail)· [email protected]

Θρονική ᾿Επιτροπή.
Πρόεδρος· ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος. Κληρικά Μέλη· ᾿Αρχιμ. ᾿Εφραίμ, ᾿Αρχιμ. ᾿Αμφιλόχιος καί Οἰκον. Χριστόδουλος Παπαμιχαήλ. Λαϊκά Μέλη· Ἕλλη Μακρῆ, Λάμπρος Ὀρφανίδης, Σάββας Ἰωάννου καὶ Γεώργιος Μιχαήλ. Πρωτοσύγκελλος· ᾿Αρχιμ. ᾿Αγαθόνικος. Τηλ.: 22942743, τηλεομ.: 22942384.

Ληξιαρχικά Γραφεῖα.
Λειτουργοῦν Γραφεῖα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ἐν τῇ Κεντρικῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Κύκκου, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀγαθονίκου Κυκκώτη. Γραμματεύς· Μιχάλης Δημοσθένους.
Τηλεφωνικόν Κέντρον ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου· 22942743. Τηλεομοιότυπον· 22942384. ᾿Ηλεκτρονική Διεύθυνσις (E-mail)· [email protected]

Γραφεῖον ᾿Εκδόσεως Πιστοποιητικῶν Γάμου καί ᾿Αδειῶν Γάμου.
Τὸ ἐν λόγῳ Γραφεῖον λειτουργεῖ ἐν τῷ Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Προκοπίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου ἐν Λευκωσίᾳ.
῾Υπεύθυνος: Ἄντρη Χριστοδουλίδου, τηλ.: 22390713, τηλεομ.: 22390762.
Ηλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Διαδικασία Ἀπόπειρας Συνδιαλλαγῆς
Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καὶ διὰ τὴν ὑποβολὴν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρὸς τὸν Ἐπίσκοπον: Ἐντεταλμένος Κληρικός: Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, Ἀρχιμ. Ἀγαθόνικος Κυκκώτης.
Γραμματεία: Ἄντρη Χριστοδουλίδου καὶ Μαίρη Κωνσταντίνου, τηλ.: 22390713 / 22390719, τηλεομ.: 22390762 / 22390631.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου
Μέλη: Ἀρχιμ. Στέφανος Κυκκώτης, Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαὴλ καὶ Ἱεροδιάκονος Ἄγγελος Ζλάτεβ.
Γραμματεία: Ἄντρη Χριστοδουλίδου καὶ Μαίρη Κωνσταντίνου (τηλ.: 22390713 / 22390719, τηλεομ.: 22390762 / 22390631).

Οἰκονομικαὶ ῾Υπηρεσίαι
Αἱ ἐν λόγῳ Ὑπηρεσίαι λειτουργοῦν ἐν τῷ Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Προκοπίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου ἐν Λευκωσίᾳ.
Λογιστής: Μαίρη Κωνσταντίνου. ᾿Ελεγκτής: Μάριος ᾿Ιωάννου.
Τηλ.: 22390719, τηλεομ.: 22390631, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]
Ἐπόπτης ἱερῶν ναῶν καὶ παρεκκλησίων περιοχῆς Τηλλυρίας: Χάρης Διάκος.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖον ᾿Εκκλησιαστικῆς Διακονίας
Διευθυντής: Νῖκος Νικολαΐδης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (τηλ.: 22390689, τηλεομ.: 22390762).
Μέλη: Χρῖστος Χριστοφόρου καὶ Ἔρικ Σεργίου, Θεολόγοι (τηλ.: 22390653, τηλεομ.: 22390762).
Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για την Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly