Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Πρόεδρος ᾿Αμμοχώστου κ. Βασίλειος.

῞Εδρα: ᾿Αμμόχωστος. ῞Ενεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς πόλεως ᾿Αμμοχώστου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς Παραλίμνιον.

Διεύθυνσις: Τ.θ. 34034, 5309 Παραλίμνιον.

Τηλ.: 23812444. Τηλεομ: 23812450

Ἰστοσελίς: www.imconstantias.org.cy
Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς (τηλ.: 23812448, 99304104). ᾿Αρχιερατικὸς ᾿Επίτροπος: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: 96331810).
Ἀναπληρωτὴς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου.

Γραφεῖον Μητροπολίτου: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς, τηλ.: 23812445, τηλεομ.:23812450, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Διάκονοι: π. Ἀνδρέας Παπαμιχαήλ (τηλ.: 97608941)

Ὑπεύθυνος προσωπικοῦ: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος.
Ὁδηγός: Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.
Φροντίς Ἐπισκοπείου: Μαρία Κύρου καὶ Εὐφροσύνη Μούσιη.
Μάγειρας: Χριστόδουλος Χριστοδούλου.
Φροντιστής παρεκκλησίων: Λάζαρος Λαζάρου.
Τηλεφωνικόν κέντρον: Ἠλιάνα Κάουρα, θεολόγος, τηλ.: 23812444.

Θρονική ᾿Επιτροπή
Πρόεδρος· ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας – ᾿Αμμοχώστου κ. Βασίλειος. Κληρικά Μέλη· Ἀρχιμ. Αὐγουστίνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας, Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου, Πρωτ. ῾Ηρακλείδιος Ξιοῦρος, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Οἰκον. Ἀντώνιος Ἰωάννου καὶ Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου. Λαϊκά Μέλη· Θεόδωρος Πυρίλλης, Άντρος Καραγιάννης, ᾿Ανδρέας Εὐαγγέλου, Παναγιώτης Εὐσταθίου, ᾿Αδάμος Λοΐζου, ᾿Ανδρέας Σταύρου, Γεώργιος Ττάκκας καί Μόδεστος Χριστοδούλου, Ἑλλάδα Παυλάκη και Χρῆστος Κοιτάζος.

᾿Επισκοπικόν Δικαστήριον
Πρόεδρος· ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας-᾿Αμμοχώστου κ. Βασίλειος. Πάρεδροι· Ἀρχιμ. Αὐγουστίνος Κκαρᾶς καὶ Πρωτ.῾Ηρακλείδιος Ξιοῦρος. Ἀναπληρωταί: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου καὶ Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου.

Οἰκονομικόν Τμῆμα
Διευθυντής· Ἀναστάσιος Σπύρου (τηλ. 23812451).
Λογιστής ἱερῶν ναῶν: ᾿Αντώνιος Γιένσεν (τηλ. 23812458, τηλεομ. 23812452).

Γραφεῖον ᾿Εκδόσεως ᾿Αδειῶν Γάμου καί Πιστοποιητικῶν ᾿Ελευθερίας.
Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου καὶ Φίλιππος Φιλίππου, θεολόγος, τηλ.: 23812454 / 455, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.
῾Υπεύθυνος διά τήν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. ᾿Αναπληρωταί: Πρόεδρος: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Πρεσβ. ᾿Ανδρέας Θεμιστοκλέους καὶ Πρεσβ. ᾿Ανδρέας Κυριάκου. Γραμματεύς· Θεόδωρος Χατζηζαχαρίας. (τηλ· 23812455).

᾿Επιτροπή Εὐτρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν
Διά τόν εὐτρεπισμόν τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν καί τῶν ἱερῶν Παρεκκλησίων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας τήν εὐθύνην ἔχει ἡ ᾿Επιτροπή Εὐτρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν, ἡ ὁποία συνεδριάζει ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου. Μέλη· Πρεσβ. Ἀρχιμ. Αὐγουστίνος Κκαρᾶς, Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου και Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας
Τό ἐν λόγῳ Γραφεῖον συντονίζει τάς διαφόρους πνευματικάς ἐκδηλώσεις τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως, ἤτοι τό θεῖον κήρυγμα, τάς κατηχητικάς συνάξεις, τούς Χριστιανικούς Συνδέσμους Γυναικῶν, τό Συμβούλιον Νεολαίας, τάς κατασκηνώσεις, τήν ἔκδοσιν ἐντύπων, τάς πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια κ.ἄ.

Διευθυντής· Ἀρχιμ. Αὐγουστίνος Κκαρᾶς.
Μέλη· Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρεσβ. Ἀλέξιος Αὐσίεβιτς, Πρεσβ. Δανιήλ Ἄνγκελ, Διακ. Ἀνδρέας Παπαμιχαήλ, Ρένος Κωνσταντίνου, Ἠλιάνα Κάουρα καὶ Ξένια Παντελῆ, θεολόγοι.
Συνεργάται: Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Πρεσβ. Σταῦρος Σταύρου, Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος, Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας, Δρ. Ἀνδρέας Βίττης, Φίλιππος Φιλίππου καὶ Παναγιώτης Παπαντωνίου, θεολόγοι.
Γραμματεία: ᾿Ηλιάνα Κάουρα καὶ Ξένια Παντελῆ, Θεολόγοι. Τηλέφωνον· 23812456/7.

᾿Ηλεκτρονική Διεύθυνσις· [email protected]
᾿Ηλεκτρονική Διεύθυνσις· [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για την Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly