Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Πρόεδρος ᾿Αμμοχώστου κ. Βασίλειος.

῞Εδρα: ᾿Αμμόχωστος. ῞Ενεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς πόλεως ᾿Αμμοχώστου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς Παραλίμνιον.

Διεύθυνσις: Τ.θ. 34034, 5309 Παραλίμνιον.

Τηλ.: 23812444. Τηλεομ: 23812450

Ἰστοσελίς: www.imconstantias.org.cy
Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς (τηλ.: 23812447). Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: 96331810). Ἀναπληρωτὴς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου (τηλ.: 99567463). 

Γραφεῖον Μητροπολίτου: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς, τηλ.: 23812445, τηλεομ.:23812450, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Διάκονοι: π. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου (τηλ.: 99812709), π. Νικόλαος Παπαντωνίου (τηλ.: 99618708) καὶ π. Χαρίτων Θεοδώρου (τηλ.: 99274036).

Ὑπεύθυνοι προσωπικοῦ: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

Ὁδηγός: Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

Φροντίστριαι Ἐπισκοπείου: Μαρία Κύρου καὶ Εὐφροσύνη Μούσιη.

Μάγειρας: Ἀδάμος Τζιαμπουρῆς. Φροντιστὴς: Κώστας Θεοδούλου.

Τηλεφωνικὸν κέντρον: ᾿Ηλιάνα Κάουρα, θεολόγος, τηλ.: 23812444.

Θρονική ᾿Επιτροπή
Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος. Κληρικὰ μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἠλία καὶ Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος. Λαϊκὰ μέλη: Ἀλέξης Γαλανός, Θεόδωρος Πυρίλλης, Γεώργιος Ττάκκας, Ἄντρος Καραγιάννης, Γιάννης Καροῦσος, Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, Θεόδωρος Ττάκκας, Μιχάλης Τζιώρτας, Δημήτριος Σκάρος, Ἀδάμος Χατζηχριστοδούλου, Γεώργιος Κάρουλλας, Βασίλειος Νικολαΐδης καὶ Κωνσταντῖνος Παπαλουκᾶς

᾿Επισκοπικόν Δικαστήριον
Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας – ᾿Αμμοχώστου κ. Βασίλειος. Πάρεδροι: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς καὶ Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου. Ἀναπληρωταί: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου.

Οἰκονομικόν Τμῆμα
Διευθυντής: Ἀναστάσιος Σπύρου τηλ.: 23812451.

Λογιστὴς Ἱερῶν Ναῶν: Ἀντώνιος Γιένσεν, τηλ.: 23812458, τηλεομ.: 23812452.

Γραφεῖον ᾿Εκδόσεως ᾿Αδειῶν Γάμου καί Πιστοποιητικῶν ᾿Ελευθερίας.
Πρεσβ. Φίλιππος Φιλίππου καὶ Δανιὴλ Πογιατζῆς, τηλ.: 23812454/455, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.
Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος.
Ἀναπληρωταί: Πρόεδρος: Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Θεμιστοκλέους καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Κυριάκου.   
Γραμματεύς: Πρεσβ. Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: 23812455.

᾿Επιτροπή Εὐτρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν
Διὰ τὸν εὐπρεπισμὸν τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν καὶ τῶν ἱερῶν παρεκκλησίων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας τὴν εὐθύνην ἔχει ἡ ᾿Επιτροπὴ Εὐπρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν, ἡ ὁποία συνεδριάζει ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου. Μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας
Διευθυντής: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς. Μέλη: Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρωθ. Ἀλέξιος Αὐσίεβιτς, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Διακ. Νικόλαος Παπαντωνίου, Διακ. Χαρίτων Θεοδώρου καὶ ᾿Ηλιάνα Κάουρα, θεολόγοι. Συνεργάται: Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου, Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος, Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας, Δρ. Ἀνδρέας Βίττης καὶ Ρένος Κωνσταντίνου, θεολόγοι. Γραμματεία: Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, τηλ.: 23812456/7, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected] , [email protected] 

Περισσότερες πληροφορίες για την Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly