Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Μόρφου

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου καί Πρόεδρος τῶν Σόλων κ. Νεόφυτος.

῞Εδρα: Μόρφου . Ἕνεκα τῆς ὑπό τῶν Τούρκων κατοχῆς τῆς κωμοπόλεως Μόρφου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς Εὐρύχου.

Διοίκησις
Γραφεῖον Μητροπολίτου
Γραμματεύς Μητροπολίτου: Χρῆστος Προκοπίου.
Τηλέφωνα: 22932414.
Τηλεομοιότυπον: 22933092.

Ηλεκτρονική Διεύθυνσις: www.immorfou.org.cy
Ηλεκτρονικόν Ταχυδρομείον: [email protected]

Θρονική ᾿Επιτροπή
Πρόεδρος· ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος. Κληρικά μέλη: Ἁρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, Πρωτοπρεσβ. Χριστόφορος Δημητρίου, Οἰκον. ᾿Αλέξανδρος Λεάνδρου καί Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου. Λαϊκά Μέλη· ᾿Αντώνιος Καρῆς, ᾿Ιωάννης ᾿Αριστοτέλους, Φρῖξος Μηλιδώνης και Βάσος Πατσάλης.

Οἰκονομικόν Συμβούλιον
Νομικοί Σύμβουλοι· Μάριος ᾿Ορφανίδης, Γεώργιος Χατζηπιερῆς. Οἰκονομολόγοι· Αἰμίλιος Μιχαήλ, Λάκης Πίγγουρας καί Κωνσταντῖνος Παπαπολυβίου. ᾿Ελεγκταί· Παναγιώτης Καμμᾶς καί Κωνσταντῖνος Περατίτης. Λογιστής· Σάββας Τοφιτζίκης. Τεχνικός Σύμβουλος· Χριστόδουλος Πρωτοπαπᾶς. Σύμβουλος Πληροφορικῆς· Πανῖκος ᾿Ακρίτας. Πολιτιστικός Σύμβουλος· Πέτρος Λαζάρου. Κοινωνιολόγος· Γεώργιος Κυθραιώτης.

Προσωπικόν Μητροπόλεως
Προσωπάρχης· Παναγιώτης Καμμᾶς, τηλ. 22932204.
Διάκονοι· Παντελεήμων Κυπριώτης, τηλ. 99684994 καί Φοῖβος Παναγιώτου, τηλ.: 99958538.
῾Οδηγός – ᾿Εργοδηγός· Σάββας Φουσκωτός, τηλ. 99450132.
Φροντίς ᾿Επισκοπείου· Κλειώ Χαραλαμπίδου καί Χρυστάλλα Χριστοδούλου, τηλ. 22932401.

Οἰκονομικόν Τμῆμα
Λογιστής· Σάββας Τοφιτζίκης, τηλ. 22932401.
᾿Ηλεκτρονική Διεύθυνσις (E-mail)· [email protected]οrg.cy
᾿Ελεγκταί· Κωνσταντῖνος Περατίτης, τηλ. 22932403, καί Παναγιώτης Καμμᾶς, τηλ. 22932204.

Γραφεῖα ᾿Εκδόσεως ᾿Αδειῶν Γάμου.
᾿Ορεινῆς· Ὑπεύθυνοι: Οἰκον. Κυριάκος Ἀ. Παπαγιάννη, τηλ.: 22932401 καὶ Παναγιώτης Παπαμιχαήλ, τηλ.: 22932402, τηλεόμ.: 22870588.
Διά τούς κατοίκους τῆς Πεδινῆς ἐκδίδονται ἄδειαι γάμου καί ὅλα τά πιστοποιητικά εἰς τό Γραφεῖον τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, εἰς Περιστερώναν. Διεύθυνσις: Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 6.
Πεδινῆς· Υπεύθυνος: Ἁνδρέας Μ. Ἀντωνίου, τηλ.: 22823266, τηλεομ. 22824810.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.
῾Υπεύθυνος διά τήν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καί διά τήν ὑποβολήν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρός τόν ᾿Επίσκοπον· Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου (τηλ. 22923287).
Τριμελής Ἐπιτροπή: Οἰκον. ᾿Αλέξανδρος Λεάνδρου, Οἰκον. Κυριάκος Χαραλάμπους, Πρεσβ. Νεκτάριος Νικολάου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖον ᾿Εκκλησιαστικῆς Διακονίας
Τά ἐν λόγῳ Γραφεῖα συντονίζουν τάς διαφόρους ἐκκλησιαστικάς ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεως Μόρφου, ἤτοι τό θεῖον κήρυγμα, τά Κατηχητικά Σχολεῖα, τάς Κατασκηνώσεις, τάς Φιλανθρωπικάς ὀργανώσεις Γυναικῶν κ.λπ.

῾Υπεύθυνος κατά περιφέρειαν: Πεδινῆς και Βόρειας Πιτσιλιᾶς: Πρωτ. Χριστοφόρος Δημητρίου, τηλ.: 22823266, τηλεομ. 22824810, Σολέας: Πρωτ. Χριστοφόρος Δημητρίου, τηλ.: 22932034, τηλεομ.: 22933092. Μαραθάσης: Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Καλογήρου, τηλ.: 22932401, τηλεομ.: 22933092.

᾿Ηλεκτρονική Διεύθυνσις (E-mail)· [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly