Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Κυρηνείας

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας, ῾Υπέρτιμος καί ῎Εξαρχος Λαπήθου καί Καραβᾶ κ. Χρυσόστομος.

Ἕδρα: Κυρήνεια

᾿Ηλεκτρονικόν Ταχυδρ: [email protected], [email protected]

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τό διαδίκτυον: www.m-kyrenia.org

Ταχυδρομική Διεύθυνσις: Τ.Θ. 20258, 2150 Ἀγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλέφωνον: 22444242.

Τηλεομοιότυπον: 22444330.

Γραμματεία: Χριστόδουλος Παχουλίδης.

Οἰκονομικόν καί Ἐλεγκτικόν Τμῆμα: Διάκ. Δημήτριος Κούτσιος.

Ληξιαρχικόν Τμῆμα καί Γραφεῖον Ἐκδόσεως Πιστοποιητικῶν Γάμου: Χριστόδουλος Παχουλίδης.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου: Πρωτ. Χαράλαμπος Γιάγκου καὶ Πρωτ. Παναγιώτης Χριστοδούλου

Ἀρχειοφυλάκιον: Ἀβραάμ Σάββα.

Ἀρχειακόν ὑλικό: Εἰρήνη Ποφαΐδου.

Θεῖον κήρυγμα: Τὸν Θεῖον λόγον κηρύττουν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκεται, εἴτε χοροστατῶν εἴτε λειτουργῶν, καί οἱ πτυχιούχοι κληρικοί καί λαϊκοί θεολόγοι.

Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας καί Κατηχήσεως: Συνεργάται: Πρωτ. Παναγιώτης Χριστοδούλου, Διακ. Παναγιώτης Θεοδώρου, Διακ. Δημήτριος Κούτσιος, Μάριος Θρασυβούλου, Μάριος Λαππᾶς, Θωμᾶς Παπαθωμᾶ καὶ Κυριάκος Σωφρονίου.

Ἐπίσης λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, πραγματοποιοῦνται ἑβδομαδιαῖαι Ἁγιογραφικαί συναντήσεις, μηνιαῖαι διαλέξεις καὶ μηνιαῖαι συναντήσεις νέων και δραστηριότητες ἐπιμορφώσεως διὰ νέους καὶ ἐνήλικας (διδασκαλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τραγουδιοῦ, μουσικῆς, παραδοσιακῶν χορῶν, ζωγραφικῆς).

Τμήμα Προσφοράς πρὸς τὸν Συνάνθρωπόν μας «Γυναικῶν Διακονία»: Ἐπιτελεῖ χριστιανικόν, κοινωνικόν καὶ φιλανθρωπικόν ἔργον.

Τμῆμα Πολιτιστικῶν, Ἀρχαιολογικῶν Μνημείων καί Κειμηλίων: Σάββας Πραστίτης.

Ἐνοριακοί Ναοί: 44

Μοναί: 9

Ἱεροί Ναοί (Ἐξωκκλήσια, Παρεκκλήσια, Ἁγιάσματα, Κοιμητηριακοί, Προσκυνηματικοί): 124

Εἰς τὰς τρεῖς ἐνορίας τῶν ὁποῖων ἡ διαποίμανσις ἐδόθη με Συνοδική πράξη (Συνεδρία ΝΣΤ΄, 23 Νοεμβρίου 2011) εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κυρηνείας ὑπάρχουν: Ναοί 4, Περεκκλήσια 6.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly