Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητροπόλις Ταμασού και Ορεινής

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐας.

Ἕδρα: Ἐπισκοπειόν.

Πρωτοσυγκελλεύων· Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ, τηλ. 99594383.

Γραφεῖον Μητροπολίτου· Γραμματεῖς· Οἰκ. Κυριάκος Κασπαρῆς καί ᾿Ιωάννα Νικολαΐδου, Φιλόλογος τηλ. 22465465. ᾿Ηλεκτρονική Διεύθυνσις (E-mail)· [email protected]
Τελετάρχης: Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ.
Ὁδηγός: Ἀνδρέας Γεωργίου
Τηλεφωνικόν Κέντρον: Κώστας Παπαδάμου, Θεολόγος

Τηλέφωνον: 22465465
Τηλεομοιότυπον:22624600.

᾿Ηλεκτρονική διεύθυνσις: www.imtamasou.org.cy
᾿Ηλεκτρονικόν ταχυδρομεῖον (email): [email protected]

᾿Αρχιερατικοὶ ᾿Επίτροποι
1. ᾿Αρχιερατικὴ Περιφέρεια Λακατάμειας: Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Κύρης, τηλ.: 97799571.
2. ᾿Αρχιερατικὴ Περιφέρεια ᾿Επισκοπειοῦ: Οἰκον. Κυριάκος Κασπαρῆς, τηλ.: 99498782.
3. ᾿Αρχιερατικὴ Περιφέρεια Παλαιομετόχου: Πρωτ. Μιχαὴλ Εὐθυμίου, τηλ.: 99447909.
4. ᾿Αρχιερατικὴ Περιφέρεια Παλαιχωρίου: Οἰκον. Στέφανος Χρυσάνθου, τηλ.: 99912687.
5. ᾿Αρχιερατικὴ Περιφέρεια ᾿Ορεινῆς: Οἰκον. ᾿Ανδρέας Σωφρονίου, τηλ.: 99458835.

Θρονική ᾿Επιτροπή.
Πρόεδρος· ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐας. Κληρικά Μέλη· Ὁ Σεραφείμ Γκαβρίκοβ, οἱ Πρωτ. Χαράλαμπος Νικολαΐδης καί Ἀνδρέας Σπυρίδης καὶ ὁ Οἰκον. Κυπριανός Παπαδόπουλος. Λαϊκά Μέλη· ᾿Αργύρης Παπαναστασίου, ῎Αριστος Μελῆς, Μιχαήλ Παρέλλης, Δημητράκης Σταύρου, Κωστάκης Γεωργίου καὶ Κυριάκος Χριστοδούλου.

Παρακάθηνται: Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων καὶ ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον

Πρόεδρος: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐας.

Πάρεδροι: οἱ Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ καὶ Μιχαήλ Εὐθυμίου.

Διοικητικόν Προσωπικόν.
Προσωπάρχης· Κυριακή Γεωργάκη.

Α. Οἰκονομικόν Τμῆμα.
Διευθύντρια· Κυριακή Γεωργάκη. Λογίστρια· Χρυστάλλα Παπαπέτρου. ῾Υπεύθυνος ᾿Ελέγχου ῾Ιερῶν Ναῶν· Κυριακή Γεωργάκη. ᾿Ελεγκτής· ᾿Αναστάσιος Πετρίδης. Τηλέφωνον· 22465465. Τηλεομοιότυπον· 22624600 καί 22465431.

Β. Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.
῾Υπεύθυνος διά τήν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καί διά τήν ὑποβολήν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρός τόν ᾿Επίσκοπον· Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ.
Πρόεδρος· Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μπακόπουλος. Μέλη· Πρωτ. ᾿Ανδρέας Σπυρίδης καί Οἰκ. Κυριάκος Κασπαρῆς. Γραμματεύς· Βασίλειος Παναγιώτου, Θεολόγος. Τηλέφωνον· 22465465. Τηλεομοιότυπον· 22624600.

Γ. Ληξιαρχικόν Γραφεῖον. ῎Αδειαι Γάμου.
Γραμματεῖς· Βασίλειος Παναγιώτου, Θεολόγος καὶ Διάκονος Ἀνδρέας Παπαχαραλάμπους, Τηλέφωνον· 22465465. Τηλεομοιότυπον· 22624600.

Δ. Τμῆμα Ποιμαντικῆς Διακονίας.
Σκοπός τοῦ ἐν λόγῳ Τμήματος εἶναι ὅπως προγραμματίζῃ, συντονίζῃ καί ἐποπτεύῃ ὅλων τῶν θεμάτων, τά ὁποῖα ἔχουν σχέσιν μέ τό ἔργον τῆς ποιμαντικῆς διακονίας καί τῆς πνευματικῆς προσφορᾶς τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί ᾿Ορεινῆς καί τά ὁποῖα ἐκτίθενται εἰς τούς κατωτέρω ἐπί μέρους Τομεῖς.

Ἔφορος Κατηχητικῶν καὶ Πνευματικῶν Προγραμμάτων : Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μπακόπουλος.

Συντονιστής· ᾿Αλέξανδρος Ταπάκης, Θεολόγος, τ. ᾿Επιθεωρητής Δημοτικῆς ᾿Εκπαιδεύσεως. Μέλη· Διακ. Θεοτόκης Φαίδωνος, Γεώργιος Κουννούσιης, Βασίλειος Παναγιώτου καί Παναγιώτα Κουσιάππα, Θεολόγοι. Συνεργάται:Οἰκον. Στέφανος Χρυσάνθου, Οἰκον. Ἀνδρέας Σολωμοῦ, Οἰκον. Νικόλαος Νυχίδης καὶ Ἱερομ. Νεκτάριος Γεωργίου.

Τό ὡς ἄνω Τμῆμα στηρίζουν καί πλεῖστοι ἄλλοι συνεργάται, κληρικοί καί λαϊκοί, καθώς, ἐπίσης, καί ἄλλοι ἐπιστήμονες ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τηλέφωνον· 22465465. Τηλεομοιότυπα· 22624600 καί 22465430. ᾿Ηλεκτρονική Διεύθυνσις· [email protected] .

Λοιπὸν Προσωπικὸν
Ἰάκωβος Ἰακώβου. Ἀστέρω Γιάγκου καὶ Κυριακή Χατζησπύρου, φροντισταί.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Ιερά Μητρόπολη δείτε εδώ…

Διεύθυνσις εἰς τήν ἀγγλικήν γλῶσσαν: His Eminence Metropolitan Isaias of Tamassos and Orinis, P.O.Box 14761, 2456 Nicosia, Cyprus

Print Friendly