Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητροπόλις Τριμυθούντος

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καί Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας.

Ἕδρα: ᾿Ιδάλιον. ῾Η ἕδρα μετεφέρθη εἰς Ἰδάλιον, ἕνεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος, εἰς Τρεμετουσιάν.

Γραφεῖα Μητροπόλεως: τ.θ. 11001, 2550 Ἰδάλιον, τηλ.: 22527000, τηλεομ.: 22526363, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected], ἱστοσελίς: www.imtrimythountos.org.cy

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικὴ Ἐπιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας. Κληρικὰ μέλη: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου καὶ Ἀνδρέας Βορκᾶς καὶ Αἰδεσιμώτατος Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος. Λαϊκὰ μέλη: Στέλιος Κομῆς, Λουκᾶς Πέτρου, Νικόλαος Παπαλοΐζου καὶ Σάββας Ξενοφῶντος.

Γραμματεία

Ὑπεύθυνοι: Ματθαῖος Ματθαίου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου καὶ Στυλιανὸς Κεπόλας. Ὁδηγός: Μοναχὸς Σπυρίδων.

Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας

Ὑπεύθυνος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης.

Συνεργάται: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου, Ἀνδρέας Ζαχαρίου, Χριστοφόρος Παντελῆ, Παναγιώτης Κωνσταντίνου καὶ Κυριάκος Γρηγορίου.

Γραφεῖον Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου

Ὑπεύθυνος: Χριστοφόρος Παντελῆ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly, PDF & Email