Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Βασιλείου (Στροβόλου)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Βασιλείου (Στροβόλου)

᾿Εφημέριοι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου (τηλ.: 99548005) καὶ Πρεσβ. Χρῖστος Κλεάνθους (τηλ.: 99510820).

Ψάλται: Ἰωάννης Κωνσταντίνου, Δημήτριος Κωνσταντίνου καὶ Χρῖστος Κωνσταντίνου.

Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Ἀνδρέας Παπαγεωργίου, Πρεσβ. Χρῖστος Κλεάνθους, Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, Παναγιώτης Σάββα, Φρῖξος Γεωργίου καὶ Γεώργιος Διάκος.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post