Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος (Μακεδονιτίσσης)

Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος (Μακεδονιτίσσης)

Πανηγυρίζει τὴν 27ην Ἰουλίου.

Προϊστάμενος: Πρωτ. Ἠλίας Κουτραφούρης (τηλ.: 99514569). Ἐφημέριοι: Οἰκον. ᾿Ιωάννης Παπανέστορος (τηλ.: 99604819) καὶ Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης (τηλ.: 99875734).

Ψάλται: Ἀντώνιος Ἰωαννίδης καὶ Ἡρακλῆς Ἡρακλέους.

Ἐπίτροποι: Κυριάκος Μικέλλης, Γεώργιος Μενελάου, Στυλιανὸς Σολωμοῦ, Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Ἀνδρέας Παπαχριστοδούλου, Γιαννάκης Πιτσιλλῆς, Μάριος Μιχαηλίδης, Θεόδωρος Σωφρονίου καὶ Ἀντώνιος Λοΐζίδης.

Παρεκκλήσια: Παρεκκλήσια: Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑρμολάου, Πάντων τῶν ἐν τῇ Νήσῳ Κύπρῳ διαλαμψάντων Ἁγίων καὶ τοῦ Καλοῦ Ποιμένος.

—————————————————-

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post