Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου (Συνοικισμού Λατσιών)

Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου (Συνοικισμού Λατσιών)

Προϊστάμενος: Πρωτ. Χρῖστος Χρίστου (τηλ.: 99435980).

Ἐφημέριος: Πρεσβ. Μηνᾶς Θεοδούλου (τηλ.: 22489498, 99339498).

Ψάλται: Σοφοκλῆς Σοφοκλέους καὶ Πολύδωρος Οὐστᾶς.

Ἐπίτροποι: Πρωτ. Χρῖστος Χρίστου, Χρῖστος Ἀλλαγιώτης, Σάββας Νεοπτολέμου, Χρυσούλλης Ζαχαρία καὶ Μιχαὴλ Παναγῆ.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post