Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς (Κάτω Λακατάμειας)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς (Κάτω Λακατάμειας)

Προϊστάμενος:  Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου (τηλ.: 99584238)

Ἐφημέριος: Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου (99482486).

Ψάλται: Στυλιανὸς Ἰωαννίδης,  Ἀντώνιος Φιακᾶς, Σάββας Φιακᾶς, Λάμπρος Λάμπρου καὶ Γεώργιος Σαμανῆς.

Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου, Μίκης Χριστοφορίδης, Σταῦρος Χατζηχρίστου, Σωκράτης Γαβριηλίδης, Ρένα Σιαλίδου, Μιχάλης Μιχαήλ, Εὐδόκιμος Εὐδοκίμου, Ἠλίας Ἠλία καὶ Σωτήρης Θεοδώρου.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post