Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους (Αυτοστεγάσεως Γερίου)

Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους (Αυτοστεγάσεως Γερίου)

Προϊστάμενος: Πρωτ. Νικόλαος Παναγῆ (τηλ.: 22337744).

᾿Εφημέριος: Οἰκον. ᾿Ιωάννης Νεοφύτου (τηλ.: 99568594).

Ψάλται: Παναγιώτης Παναγῆ καὶ Παναγιώτης Χρίστου.

Ἐπίτροποι: Λάμπρος Παπαθεοδότου, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Ἀναστασία Πρωτοπαπᾶ, Σταῦρος Γιαννακοῦ, Φοινίκη Σάββα, Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, Φλῶρος Φλουρέντζου καὶ Χρῖστος Ἰάσωνος.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post