Ιερός Ναός Αγίου Μάμαντος (Βιτσάδας)

Ιερός Ναός Αγίου Μάμαντος (Βιτσάδας)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Αγίου Μάμαντος (Βιτσάδας), πανηγυρίζει στις 2 Σεπτεμβρίου

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής*· Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ, Πρωτ. Σπυρίδων Γεωργίου, Κώστας Καραγιώργης, Ἀνδρέας Ἀντωνίου, Μιχαήλ Παπαμιχαήλ καί Σταῦρος Ντορζῆ.

Στην κατεχόμενη Βιτσάδα, εκτός από τον ενοριακό ναό του Αγίου Μάμαντος, υπάρχου ακόμη δύο ναοί της Αγίας Μαρίνης (17 Ιουλίου) και της Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου), καθώς επίσης ο παλαιός ναός του Αγίου Μάμαντος, σήμερα κοιμητηριακός ναός.

 *Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email:[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post