Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Γούφων ή Βούφων)

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Γούφων ή Βούφων)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, πανηγυρίζει στις 23 Απριλίου.

 

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Χρύσω Στυλιανοῦ, Χριστάκης Ταπεινός, Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου καί Δημητράκης Βασιλείου.

 

 *Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

 

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email:[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post