Ιερός Ναός Παναγίας (Λύσης)

Ιερός Ναός Παναγίας (Λύσης)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Παναγίας πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου και στις 25 Μαρτίου, καθώς και στις υπόλοιπες Θεομητορικές γιορτές.

Να σημειωθεί ότι έχουμε εξωκκλήσι Αγίου Γεωργίου, Αγίου Ευφημιανού και οσίου Συνεσίου του εν Λύσει.

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Πρωτ. Γεώργιος Καπαρῆς, Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Ἀνδρέας Ττοφιᾶς, Ἀρτέμος Ἠ. Κουσιάππας, Μιχάλης Κόκκινος, Ἰωάννης Κ. Κεκκουρῆς Μαργαρίτα Λουκᾶ Πέτρου καὶ Παναγιώτης Χατζηαντώνης.

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email:[email protected]

 

*********************************************

Αρχείο:

1. Ο Βίος του Αγίου Ευφημιανού

2. Η λεηλασία των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού του Αγίου Ευφημιανού. Διαβάστε εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post