Σεμινάριο Καταρτισμού Στελεχών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Καταρτισμός στελεχών

Σεμινάριο Καταρτισμού Στελεχών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Τό Σεμινάριο Καταρτισμοῦ Στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου γίνεται γιά δεύτερη συνεχή χρονιά καί στοχεύει στόν καταρτισμό τῶν στελεχῶν τῶν κατηχητικῶν συνάξεων τῶν ἐνοριῶν της, τόσο σέ θέματα πίστεως ὅσο καί σέ παιδαγωγικά ζητήματα καί μεθόδους.

Ὁπωσδήποτε, ἡ θεματολογία πού ἐνδιαφέρει τόν Κατηχητή δέν ἐξαντλεῖται μέσα σέ μερικές ὁμιλίες, ὅπως αὐτές πού περιλαμβάνει τό παρόν Πρόγραμμα. Ἀνάμεσα σέ πολλά θέματα, ἐπιλέγηκαν οἱ τίτλοι τῶν φετινῶν ὁμιλιῶν, πού θά ἀποτελέσουν ἁπλῶς τό ἐρέθισμα γιά προβληματισμό καί γόνιμη συζήτηση, στό πλαίσιο τοῦ Σεμιναρίου.

Σύμφωνα μέ τούς φετινούς τίτλους τῶν ὁμιλιῶν, θά μᾶς ἀπασχολήσουν θέματα γιά τήν προετοιμασία καί τήν παράδοση τοῦ κατηχητικοῦ μαθήματος. Παράλληλα θά παρακολουθήσουμε καί ὑποδειγματικές παρουσιάσεις γιά κατανόηση καί ἄντληση ἰδεῶν.

Ἐκτός τῶν ὁμιλιῶν, περιλαμβάνονται στό Πρόγραμμα τό Ἐργαστήριο τῶν Κατηχητῶν καί ἡ Ἡμερίδα. Σέ αὐτά, πιό πρακτικά καί περισσότερο ἐπισταμένα θά ἀνταλλάξουμε γνώμες καί θά ἐμπλουτίσουμε τίς γνώσεις καί τίς ἐμπειρίες μας πρός ὠφέλεια ὅλων.

Ὅμως, γιά τόν Κατηχητή δέν ἀρκεῖ μόνο ἡ γνώση καί ἡ διδασκαλία… Ὁ δίκαιος Ἰώβ λέει πώς “ὑπάρχει στούς ἀνθρώπους πνεῦμα (δηλαδή διάθεση καί δύναμη), ὅμως ἐκεῖνο πού διδάσκει εἶναι ἡ πνοή τοῦ Παντοκράτορα”. Παρόμοια τό γράφει κι’ ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, πώς “ἡ πίστη εἶναι τό μάτι πού δίνει φῶς στή συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου· αὐτή δίνει στόν ἄνθρωπο τή γνώση”.

Εἴμαστε σίγουροι ὅτι, ὅπως καί πέρσι, θά ἀνταποκριθεῖτε στήν πρόσκλησή μας καί θά συμμετάσχετε στό Σεμινάριο. Σᾶς περιμένουμε μέ μεγάλη χαρά.

Καλή δύναμη!

* Τό Πρόγραμμα τοῦ Σεμιναρίου ὑποβάλλεται συνημμένο.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post