Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 24 Ιανουαρίου. Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά

Θεραπεία του τυφλού από την Ιεριχόν

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 24 Ιανουαρίου. Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη, όπου θα εκκλησιαστούν οι εκτοπισμένοι κάτοικοι της Βώνης. Ακολούθως, ο Θεοφιλέστατος, θα τελέσει δέηση για επιστροφή στην κατεχόμενη πατρική γη και θα προστεί του ιερού μνημοσύνου όλων των προαπελθόντων Βωνιατών.

Το εσπέρας της Κυριακής, επ’ ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γρηγορίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Θεολόγου, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη στη Λευκωσία. Την επομένη, το πρωΐ, ημέρα κατά την οποία ο Θεοφιλέστατος άγει τα ονομαστήριά του, θα προστεί της Θείας Λειτουργίας στον ίδιο Καθεδρικό Ναό.


Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
21 Ιανουαρίου 2016.

 ************************************************

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα (Λουκά ιη΄, 35-43)

Πρωτότυπο Κείμενο

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰησοῦν εἰς Ἱεριχῶ τυφλὸς τὶς ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τὶ εἴη τοῦτο. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. Καὶ ἐβόησε λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησον μέ. Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήση – αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησον μέ. Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων τὶ σοὶ θέλεις ποιήσω· ὃ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. Καὶ ὃ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον ἡ πίστις σου σέσωκε σέ· καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει τὸν Κύριον δοξάζων τὸν Θεὸν καὶ πᾶς λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεὼ.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

Εκείνο τον καιρό, καθώς πλησίαζε ο Ιησούς στην Ιεριχώ καθόταν ένας τυφλός κοντά στο δρόμο και ζητιάνευε. Όταν άκουσε πως περνάει πολύς κόσμος, ρώτησε τι ακριβώς συμβαίνει. Του απάντησαν δε πως ο Ιησούς ο Ναζωραίος περνάει από μπροστά του. Τότε φώναξε δυνατά: «Ιησού υιέ Δαβίδ, ελέησε με». Εκείνοι που προπορεύονταν τον μάλωναν για να σωπάσει. Αυτός όμως φώναζε πολύ περισσότερο. «Υιέ του Δαβίδ, ελέησε με». Αφού σταμάτησε ο Ιησούς, έδωσε εντολή να τον φέρουν μπροστά του. Όταν αυτός (τυφλός) πλησίασε τότε τον ρώτησε (ο Κύριος). «Τι θέλεις να σου κάνω;» Εκείνος δε είπε: «Κύριε, θέλω να ξαναδώ (με τα μάτια μου). Και ο Ιησούς του είπε: «Ανάβλεψε· η πίστη σου σε έσωσε. Και αμέσως ξαναείδε το φως του και ακολουθούσε τον Κύριο δοξάζοντας το Θεό. Και όλος ο λαός, όταν είδε (το θαύμα) δόξασε το Θεό.

Αποστολικό Ανάγνωσμα, Α΄ Τιμοθ. 1,15–17

Πρωτότυπο κείμενο

Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος ειμί εγώ· αλλά διά τούτο ηλεήθην, ίνα εν εμοί πρώτω ενδείξηται Ιησούς Χριστός την πάσαν μακροθυμίαν, προς υποτύπωσιν των μελλόντων πιστεύειν επ΄ αυτώ εις ζωήν αιώνιον. Τω δε βασιλεί των αιώνων, αφθάρτω, αοράτω, μόνω σοφώ Θεώ, τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· Αμήν.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

Είναι απόλυτα σωστή και άξια ανεπιφύλακτης αποδοχής η διακήρυξη ότι: O Iησούς Xριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ! Aλλά γι΄ αυτό ακριβώς ελεήθηκα απ΄ αυτόν, για ν΄ αποδείξει πρώτα στο πρόσωπό μου ο Iησούς Xριστός όλη τη μακροθυμία του, με σκοπό να με κάνει πρότυπο για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σ΄ αυτόν για ν΄ αποκτήσουν ζωή αιώνια. Στο Bασιλιά, λοιπόν, όλων των αιώνων, στον αόρατο, στο μόνο σοφό Θεό, ανήκει τιμή και δόξα στους αιώνες των αιώνων. Aμήν.

***********************************************

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ)
(Λουκ. ιη΄ 35-43) (Α΄ Τιμ. α΄ 15-17)

Η ακτινοβολούσα πίστη

 «Η πίστις σου σέσωκέ σε»

Το περιστατικό της θεραπείας του τυφλού που μας διασώζει το ιερό ευαγγέλιο στέλνει πολύ βαθειά μηνύματα γύρω από το θέμα της πίστης, η οποία αποβαίνει σωτήρια για τον άνθρωπο που την εγκολπώνεται στη ζωή του. Πραγματικά, ο τυφλός της περικοπής, όπως αυτή απορρέει μέσα από την ιερή γραφίδα του ευαγγελιστή Λουκά, διέθετε την πίστη εκείνη, η οποία δεν περιορίζεται βέβαια στα στενά όρια της στείρας λογικής, πάνω στην οποία συνήθως στηρίζεται ο άνθρωπος, αλλά επεκτείνεται στην αποδοχή της χάρης του Θεού.

Σωτήρια προσέγγιση

Ο τυφλός εκδηλώθηκε με τρόπο που μαρτυρούσε ότι ήθελε να προσεγγίσει τον Κύριο όχι από περιέργεια αλλά ως Σωτήρα. Στεκόταν στην άκρη του δρόμου και ζητούσε τη βοήθεια των ανθρώπων. Μόλις όμως πήρε την πληροφορία ότι περνούσε ο Ιησούς άρχισε να κράζει με δυνατή φωνή: “Ιησού, Υιέ του Δαυϊδ, ελέησόν με”. Με αυτή την κραυγή αναγνώριζε τη Θεότητα του Κυρίου.

Μάλιστα, ούτε οι παρεμβολές τους πλήθους το οποίο προσπαθούσε να σταματήσει την προσπάθειά του, δεν στάθηκαν ικανές να τον εμποδίσουν από το να ζητήσει το έλεος του Κυρίου.

Επιβράβευση

Για την πίστη που εκδήλωσε ο τυφλός ήλθε άμεσα ως ευλογία η επιβράβευση του Κυρίου: “ανάβλεψον, η πίστις σου σέσωκέ σε”. Ο τυφλός θεραπεύτηκε αμέσως. Απέκτησε το πολύτιμο φως που τόσο πολύ στερήθηκε στη ζωή. Ένα θαύμα σίγουρα προκαλεί εντύπωση στον άνθρωπο και γίνεται αιτία για να δοξάζεται ο Πανάγαθος Θεός. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του τυφλού της Ιεριχώ. Μόλις απέκτησε το φως του “ηκολούθει αυτώ δοξάζον τον Θεόν. και πας ο λαός ιδών έδωκεν αίνον τω Θεώ.” Συγκεκριμένα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο τυφλός εκδήλωσε την ευγνωμοσύνη του προς τον Δωρεοδότη Κύριο κάνοντας δύο απλά πράγματα: Τον ακολούθησε στην πορεία του στα Ιεροσόλυμα και επίσης δόξαζε και υμνούσε τον Θεό. Οι δύο αυτές ενέργειες του ανθρώπου εκείνου που τον συνόδευε για τόσα χρόνια ο πόνος από την ασθένειά του, αποκαλύπτουν με τον πιο τρανταχτό τρόπο το μεγαλείο της πίστης και τα ανεβάσματα που αυτή προσφέρει στον καθένα που την επιδιώκει.

Αγαπητοί αδελφοί, ο σημερινός άνθρωπος συλλαμβάνεται πολλές φορές να τρέχει ασθμαίνοντας με την ψευδαίσθηση ότι από μόνος του μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα στη ζωή του. Όμως φαίνεται τόσο κουρασμένος και ταλαιπωρημένος επειδή δεν έχει για στήριγμά του την πίστη. Βλέπουμε πολλές φορές να ακολουθεί μια πορεία χωρίς Θεό. Η πορεία όμως αυτή παραμένει και χωρίς ελπίδα και το μόνο που σκορπά είναι η απογοήτευση και τα αδιέξοδα που συνθλίβουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο το πρόσωπο.

Ένας είναι ο δρόμος που μπορεί να οδηγήσει και σήμερα τον άνθρωπο στη σωτηρία. Να τον οδηγήσει σε πορεία που θα μπορέσει να αναβλέψει και να εξέλθει από την τραγικότητα που βιώνει καθημερινά. Αυτός ο δρόμος είναι εκείνος που ακολούθησε και ο τυφλός της ευαγγελικής περικοπής. Δηλαδή εκείνος που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την αληθινή πίστη, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μένει στην επιφάνεια αλλά κινείται σε βάθος που μετουσιώνεται σε πράξη καθημερινής ζωής. Αυτό επιβεβαιώνει και η αγιασμένη πορεία που ακολούθησαν μεγάλες μορφές που τιμά η Εκκλησία. Τέτοιες είναι η Ξένη η οσία, αλλά και ο  Νεόφυτος ο Έγκλειστος, των οποίων τιμούμε τη μνήμη και ζητούμε τη χάρη. Η πίστη που επέδειξαν επιβεβαιώνει ότι μόνο με αυτή ο άνθρωπος μπορεί ν΄ ανεβεί σε αγιασμένα ύψη και να καταξιωθεί όπως ο τυφλός της περικοπής ν΄ ακούσει τον χαριτωμένο λόγο του Κυρίου: «Η πίστις σου σέσωκέ σε».

Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post