ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 6 Μαΐου 2008.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 6 Μαΐου 2008.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 6 Μαΐου 2008, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὰ ἀκόλουθα θέματα:


1) Μελέτησε τὸ «κείμενο τῆς Ραβέννας» τοῦ διαλόγου μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν. Διεξήχθη διεξοδικὴ συζήτηση καὶ ἀπεφασίσθη, ὕστερα ἀπὸ τὴν παρουσίαση καὶ συζήτηση καὶ τῆς σχετικῆς Ἔκθεσης τῆς, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Κυρηνείας, Συνοδικῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ δογματικὰ θέματα, ὅπως συνεχισθεῖ ἡ περαιτέρω συζήτηση σὲ νέα Συνεδρίαση.

2) Ἐνέκρινε σχετικὴ πρόταση τοῦ Μακαριωτάτου ὅπως Αὐτὸς τιμήσει τὸν ἀποχωροῦντα Πρέσβη τῆς Ρωσίας κ. Ἀντρέι Νεστερένκο, διὰ τοῦ μεταλλείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, γιὰ τὶς προσφερθεῖσες πολύτιμες ὑπηρεσίες του πρὸς τὴν Κύπρο.

3) Ἀπεφάσισε τὴν ἀπαγόρευση τῆς παρουσίας Ἱερέων σὲ προγράμματα τηλεοπτικῶν καὶ ραδιοφωνικῶν σταθμῶν χωρὶς τὴν προηγούμενη γραπτὴ ἄδεια τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου.

4) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Πάφου γιὰ τὸ θέμα τῶν μεταλλαγμένων τροφίμων καὶ ἀπεφάσισε ὅπως συζητήσει τὸ θέμα διεξοδικότερα πρὶν τὴν τελικὴ τοποθέτησή της.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου
6 Μαΐου 2008

Print Friendly, PDF & Email

Share this post