Ανακοίνωση Ι.Μ. Μόρφου γιὰ Ἀγρυπνίες ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ

Ανακοίνωση Ι.Μ. Μόρφου γιὰ Ἀγρυπνίες ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ

Ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις Μόρφου φέρει σὲ γνώση τῶν εὐλαβεστάτων κληρικῶν καὶ φιλαγίων πιστῶν της, ὅτι ἐφέτος, πρώτη χρονιὰ κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἑορτασθεῖ ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, μετὰ τὴν πρόσφατη (13.01.2015) ἐπίσημη ἔνταξή του στὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Σεπτὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, θὰ τελεσθεῖ ἀγρυπνία πρὸς τιμὴ τοῦ ὁσίου Παϊσίου στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Ὁδηγητρίας Γαλάτας τὴν Παρασκευή, 10 Ἰουλίου, πρὸς Σάββατο, 11 Ἰουλίου, καὶ θὰ συνεορτασθεῖ μὲ τὴ μεγαλομάρτυρα Εὐφημία, ποὺ τιμᾶται κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτή. Ἡ Ἀκολουθία θὰ ἀρχίσει στὶς 8 μ.μ.

Καλοῦνται οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ φιλόχριστοι πιστοί μας, νὰ παραστοῦν στὴν ἀγρυπνία αὐτή, γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸν μεγάλο ἅγιο τῶν ἡμερῶν μας, πού, ὅσο λίγοι ἐνέσκυψε στὸν πολυποίκιλο ἀνθρώπινο πόνο τῆς ἐποχῆς μας καὶ ἀνταποκρίθηκε θαυμαστὰ σ᾽ αὐτόν, καὶ ποὺ τώρα ἀνταποκρίνεται πολὺ περισσότερο. Τὸν μεγάλο διδάσκαλο τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ θαυματουργὸ Παΐσιο, τὸν προφήτη τοῦ Ρωμαίϊκου Γένους, ποὺ ἀγάπησε ἰδιαίτερα τὴν σταυρωμένη Κύπρο μας καὶ προεῖπε καὶ τὴν ἐκ Θεοῦ ἀπολύτρωσή της.

Διευκρινίζεται, ὅτι ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Παϊσίου κανονικῶς τελεῖται στὶς 12 Ἰουλίου, ἡμέρα τῆς πρὸς Κύριον μεταστάσεώς του. Ἡ ἐφετινὴ μετάθεση τῆς μνήμης του ἀπὸ ἐμᾶς στὶς 11 Ἰουλίου ἔγινε κατ᾽ οἰκονομίαν, γιὰ νὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ πάνδημη τιμή του, ἐκ μέρους κλήρου καὶ λαοῦ, καθότι ἡ 12η Ἰουλίου ἐφέτος συμπίπτει σὲ ἡμέρα Κυριακή, ὁπόταν δὲν θὰ ἦταν δυνατὴ ἡ τέλεση τῆς τοιαύτης πάνδημης ἀγρυπνίας. Πέραν τούτου, προτρέπονται οἱ εὐλαβέστατοι ἐφημέριοι τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως νὰ ἑορτάσουν τὸν ἅγιο Παΐσιο στὶς ἐνορίες τους κατὰ τὴν καθαυτὸ ἡμέρα μνήμης τους, ἤτοι τὴν 12η Ἰουλίου, προμηθευόμενοι ἐγκαίρως τὴν ᾀσματική του Ἀκολουθία, καθὼς καὶ ἀντίγραφο τῆς ἁγίας εἰκόνας του, ἔργο τοῦ ἀρχιμανδρίτου τῆς Μητροπόλεώς μας, π. Ἀμβροσίου Γκορελώβ.

Περαιτέρω, γνωστοποιεῖται ὅτι, ἀναφορικὰ πρὸς τὴν καθιερωμένη ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ μεγάλου Ρώσου ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ, ποὺ τελεῖται ἀπὸ χρόνια στὸ ὁμώνυμο Ἡσυχαστήριο στὴν Σκουριώτισσα, ἐπειδὴ ἐφέτος ἡ 19η Ἰουλίου, ἡμέρα μνήμης τοῦ ὁσίου, συμπίπτει ἡμέρα Κυριακή, θὰ τελεσθεῖ κατὰ μετάθεση τὴν Παρασκευή, 17 Ἰουλίου, πρὸς Σάββατο, 18 Ἰουλίου. Ἡ Ἀκολουθία θὰ ἀρχίσει στὶς 8 μ.μ.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Print Friendly, PDF & Email

Share this post