Ανακοινωθέν της 1ης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοινωθέν της 1ης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018, στὴν πρώτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς εἰς τοὺς Διορθοδόξους, Διαχριστιανικοὺς καὶ Διαθρησκειακοὺς διαλόγους Ἀρχιερεῖς, γιὰ τὴ συμμετοχή τους στοὺς ὡς ἄνω διαλόγους. Ἔγινε συζήτηση ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων καὶ ἐλήφθησαν σχετικὲς ἀποφάσεις.

2) Μὲ ἀφορμὴ τὸν σάλο ποὺ ἔγινε, σχετικὰ μὲ τὴν τέλεση κηδείας σὲ ἀβάπτιστο βρέφος, ἀπεφάσισεν, ὅπως διασαφηνίσει στοὺς ἱερεῖς ὅτι στὶς περιπτώσεις αὐτὲς τελεῖται κηδεία, μὲ εἰδικὴ ἀκολουθία, τὴν ὁποία μποροῦν νὰ προμηθευτοῦν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου καὶ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις. Ἐξάλλου, ἀβάπτιστα βρέφη δέχονται τὶς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις, ὅπως κατὰ τὴν 8η καὶ 40ή ἡμέρα τῆς γεννήσεώς τους.

3) Λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ 1η Ἀπριλίου συμπίπτει ἐφέτος μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων ἀπεφάσισεν, ὅπως ἡ Δοξολογία, γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα, γίνει τὴν 25η Μαρτίου, μαζὶ μὲ τὴν Δοξολογία τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.

 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

6 Φεβρουαρίου 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post