Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 22-25 Μαρτίου 2019

Γρηγόριος Παλαμάς

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 22-25 Μαρτίου 2019

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019, θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία των B΄ Χαιρετισμών και θα αναγνώσει την B΄ Στάση αυτών στον Ιερό Ναό Aποστόλου Λουκά στο συνοικισμό Κόκκινες Στροβόλου. Την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019, το εσπέρας, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας στο Δάλι.  Τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία. Ακολούθως, θα προστεί της καθιερωμένης Δοξολογίας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019, θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία των Β΄ Χαιρετισμών και θα αναγνώσει την Β΄ Στάση αυτών στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής (πλησίον Χίλτον) στη Λευκωσία. Την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στην Ιερά Μονή Παναγίας Τοχνίου Μανδρών Καρπασίας. Τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας στην Παλλουριώτισσα.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019, θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία των Β΄ Χαιρετισμών και θα αναγνώσει την Β΄ Στάση αυτών στην Ιερά Μονή Θεοτόκου στα Καμπιά. Το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας Τρυπημένης. Την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας Θεοτόκου στο Τραχώνι της Κυθρέας. Στις 3.00μ.μ., της ιδίας, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας στον Γερόλακκο. Το εσπέρας της ιδίας,  θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά, όπου οι εκτοπισμένοι κάτοικοι της Λύσης εορτάζουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Την επομένη, το πρωΐ, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον ίδιο Ιερό Ναό.

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019, θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία των Β΄ Χαιρετισμών και θα αναγνώσει την Β΄ Στάση αυτών στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο νέο κοιμητήριο Λευκωσίας. Την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Μετοχίου Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Το εσπέρας της ιδίας, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον ίδιο Ιερό Ναό.

Ο Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής π. Τριφύλλιος Ονησιφόρου την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019, θα προστεί της ακολουθίας των Β΄ Χαιρετισμών και θα αναγνώσει την Β΄ Στάση αυτών στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Στρόβολο. Την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό της του Χριστού Γεννήσεως στην Τάλα.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
      20 Μαρτίου 2019

***************************************************************

Αποστολικό ανάγνωσμα: Εβρ. α΄10-14, β΄1-3

Κατ᾽ ἀρχάς σὺ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχ θρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ δι᾽ Ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη. 

Απόδοση στα νεοελληνικά

Εσύ αρχικά, Κύριε, τη γη θεμελίωσες, και έργα των χεριών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα χαθούν, εσύ όμως διαμένεις. Και όλοι σαν ρούχο θα παλιώσουν,  και σαν μανδύα θα τους περιτυλίξεις, σαν εξωτερικό ένδυμα επίσης θα αλλαχτούν. Εσύ όμως είσαι ο ίδιος και τα έτη σου δεν θα τελειώσουν. Και σε κανένα από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο θεός: Κάθου από τα δεξιά μου, ωσότου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου. Δεν είναι όλοι οι άγγελοι υπηρεσιακά πνεύματα που αποστέλλονται για διακονία, για χάρη εκείνων που μέλλουν να σωθούν;  Γι’ αυτό πρέπει περισσότερο εμείς να προσέχουμε σ’ αυτά που ακούσαμε, μήπως παρασυρθούμε. Γιατί, αν ο λόγος που κηρύχτηκε μέσω αγγέλων επιβεβαιώθηκε και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δίκαιη τιμωρία, πώς είναι δυνατόν  εμείς να ξεφύγουμε αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία; Την σωτηρία αυτή, που άρχισε να κηρύττεται μέσω του Κυρίου, μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν τον λόγο του. 

 

Ευαγγελικό ανάγνωσμα: Μάρκ. β’ 1-12 

 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Καπερναοὺμ∙ καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοὶ, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων∙ καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ’ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν·  Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημίας; Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός;  Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον σου τὸν κράβαττόν καὶ περιπάτει; Ἳνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας — λέγει τῷ παραλυτικῷ·  Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

Απόδοση στα νεοελληνικά

Εκείνο τον καιρό, μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ και διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι.  Αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν υπήρχε χώρος ούτε κι έξω από την πόρτα∙ και τους κήρυττε το μήνυμά του.  Έρχονται τότε μερικοί προς αυτόν, φέρνοντας έναν παράλυτο, που τον βάσταζαν τέσσερα άτομα.  Κι επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, έβγαλαν τη στέγη πάνω από κει που ήταν ο Ιησούς, έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι, πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος.  Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο:  «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες».  Κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους:  «Μα πως μιλάει αυτός έτσι, προσβάλλοντας τον Θεό; Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες;  Μόνον ένας, ο Θεός».  Αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονται και τους λέει: «Γιατί κάνετε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας; Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο: «σου συγχωρούνται οι αμαρτίες» ή να του πω, «σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα»;  Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του Ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες» – λέει στον παράλυτο: «Σ’ εσένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου».  Εκείνος σηκώθηκε αμέσως, πήρε το κρεβάτι του και μπροστά σ’ όλους βγήκε έξω, έτσι που όλοι θαύμαζαν και δόξασαν τον Θεό: «Τέτοια πράγματα», έλεγαν, «ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε δει!»

 

*******************************************************

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 – Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

(Εβρ. α’ 10 – β΄ 3) (Μάρκ. β΄ 1 -12)

Σωτήριες αναβάσεις

«πώς ημείς εκφευξόμεθα τηλικαύτης αμελήσαντες σωτηρίας;»

Σωτήρια ήταν τα μηνύματα που αντλήσαμε την περασμένη Κυριακή που ήταν αφιερωμένη στο θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Σε συνέχεια των ψυχωφελών αυτών μηνυμάτων, η δεύτερη Κυριακή των Νηστειών, έρχεται με τα ξεχωριστά και βαθύτερα νοήματά της να μας τροφοδοτήσει για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας που οδηγεί στη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Μάλιστα, για να μας ενισχύσει στην πορεία μας, η μητέρα μας Εκκλησία προβάλλει τη μεγάλη μορφή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος όρθωσε το πνευματικό ανάστημά του απέναντι σε όλους εκείνους που επιχειρούσαν να διασαλεύσουν την αλήθεια της πίστεως και να διαβρώσουν το οικοδόμημα της Εκκλησίας του Χριστού.

Ο Γρηγόριος Παλαμάς

Ο Γρηγόριος γεννήθηκε στην Μικρά Ασία, τον 14ον αιώνα. Απ’ εκεί ήλθε στην Κωνσταντινούπολη, προσφυγόπουλο κυνηγημένο από τους Τούρκους. Διακρίθηκε στις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο, σε σημείο που όλοι οι διανοούμενοι του Βυζαντίου έτρεφαν μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του Γρηγορίου, όχι μόνο για τη λαμπρή του σκέψη αλλά και για τον αδαμάντινο χαρακτήρα του. Η ανάδειξη του Γρηγορίου συνδέεται περισσότερο με την αντιμετώπιση του επικίνδυνου για τις πλάνες του Βαρλαάμ, από την Καλαβρύα. Συγκεκριμένα, ο Βαρλαάμ ισχυριζόταν ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και πολύ περισσότερο να ενωθεί μαζί Του. Ήταν τότε που ύψωσε το πνευματικό ανάστημά του ο Γρηγόριος.

Ο μεγάλος αυτός πατέρας συγκεφαλαίωσε όλη την πατερική παράδοση και την εμπειρία της Εκκλησίας σε μια μεγαλειώδη σύνθεση. Ο Θεός υπάρχει κατά δύο τρόπους, κατά την Ουσία Του και κατά τις θείες και άκτιστες ενέργειές Του. Σίγουρα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την Ουσία του Θεού. Μπορεί όμως να γνωρίσει και να ενωθεί μάλιστα μαζί Του, μέσα από τις θείες και άκτιστες ενέργειές Του. Όπως δηλαδή παραχώρησε η αγάπη του να αποκαλύπτεται στη δημιουργία, στην ιστορία, στο πρόσωπο του Χριστού, στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Μέσα από τη δημιουργία, γνωρίζουμε τον Θεό ως πηγή σοφίας και ωραιότητας. Στην ιστορία τον γνωρίζουμε μέσα από τις θαυμαστές ενέργειές του. Φυσικά, πολύ περισσότερο γνωρίζουμε τον Θεό στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Στην Εκκλησία ακόμα, ο Θεός γίνεται για μας Άρτος και Οίνος, γεύση και τροφή, χάρη, φως και αγιασμός. Ουσιαστικά, ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με τη διδασκαλία του, παρακινεί τον άνθρωπο ν’ ακολουθήσει μια πορεία που οδηγεί στην ένωσή του με τον Θεό, μέσω της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας.

Το γεγονός της σωτηρίας

Στο αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας, ο Παύλος μιλά για τη σωτηρία μας. Υποδεικνύει με βαθύ νόημα ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι έργο του Χριστού. Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνουν οι απόστολοι, οι οποίοι είναι οι αυτόπτες αλλά και αυθεντικοί μάρτυρες της αλήθειας του ευαγγελίου. Αυτοί είναι που δίνουν την πιο ισχυρή μαρτυρία για το έργο του Χριστού. Στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, αποβαίνουν κεφαλαιώδους σημασίας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τα θαυμαστά γεγονότα που συνδέονται με το Πρόσωπο του Χριστού. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Με την αμαρτία όμως η εικόνα αυτή αμαυρώθηκε. Γι’ αυτό σαρκώνεται ο Θεός και έρχεται για να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τον άνθρωπο στο δρόμο της τελείωσης και της θέωσης. Σωτηρία, επομένως, είναι η διάσωση του ανθρωπίνου προσώπου και η δυνατότητα ένωσης του με τον Θεό. Ο ιερός Χρυσόστομος τονίζει: «ουδέν γαρ ούτω Θεώ περισπούδαστον, ως ψυχής σωτηρία». Τίποτε δεν είναι για τον Θεό τόσο σημαντικό όσο η σωτηρία

του ανθρώπου. Η μεγάλη αυτή πατερική μορφή τονίζει ακόμα ότι ο Θεός κάνει το παν και χρησιμοποιεί κάθε μέσο, προκειμένου να στεφθεί ο άνθρωπος νικητής, ακόμα και στις περιπτώσεις που τα κατορθώματά του είναι ασήμαντα. Η αγάπη του προσφέρει επίσης κάθε ευκαιρία για να μην αφήσει το πλάσμα του να εκτραπεί στο δρόμο της απώλειας. Είναι μάλιστα σημαντικό για τον ιερό Χρυσόστομο το ότι μάς παρέχει ολόκληρη την αμοιβή, έστω κι αν για τη σωτηρία μας μεριμνήσαμε να αγωνιστούμε την «ενδεκάτη ώρα». Έστω κι αν στη ζωή μας χρειαστεί να δακρύσουμε και να αναστενάξουμε, κι αυτά ακόμα λειτουργούν ως αφορμές σωτηρίας.

Χάρισμα της θείας αγάπης

Η σωτηρία δεν είναι τελικά οποιοδήποτε ανθρώπινο κατόρθωμα, ούτε ακόμα αποτέλεσμα των καλούμενων καλών έργων μας, αλλά είναι δώρο και χάρισμα του Θεού. «Άρα ούν ου του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού» (Ρωμ. 9,16). Τα καλά έργα επέχουν θέση συνεργίας μας με το θέλημα του Θεού. Εκφράζουν επομένως την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου στο έργο της σωτηρίας του. Αυτό που μάς σώζει είναι η Σταυρική Θυσία του Κυρίου, η οποία μάς απαλλάσσει από τη δυναστεία της αμαρτίας και του θανάτου. Επομένως, η σωτηρίας μας γίνεται κατορθωτή μέσα από το αγιαστικό έργο της Εκκλησίας διά του Ιησού Χριστού. «Ουκ έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία, ουδέ γάρ όνομά έστιν έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώποις εν ώ δει σωθήναι ημάς» (Πραξ. 4,12), σημείωσε χαρακτηριστικά ο απ. Πέτρος.

Αγαπητοί αδελφοί, εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο κατά πόσο θ’ ακολουθήσει την οδό της σωτηρίας που τόσο διάπλατα ανοίγεται μέσα στις αγκάλες της Ορθόδοξης πίστης μας. Σήμερα που η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, μπορούμε να θυμούμαστε ότι πρόκειται για το ανάστημα εκείνο που υπόταξε με την άσκηση τη σάρκα στο πνεύμα και χάριν των αιωνίων αγαθών περιφρόνησε όλα τα τερπνά του παρόντος κόσμου. Λάμπει τώρα αιωνίως στο Ορθόδοξο χριστιανικό στερέωμα. Αξίζει να ακούσουμε τη δική του παραίνεση: «Τα άνω, τοίνυν αδελφοί, ποθώμεν. Τα άνω ζητώμεν, ίνα και των κάτω αβλαβώς επί του παρόντος βίου επιτύχωμεν». Αν ποθούμε, επομένως, τα αιώνια αγαθά, στον ορίζοντα αιώνιων ενατενίσεων.

Χριστάκης Ευσταθίου, θεολόγος

Print Friendly, PDF & Email

Share this post