Μεσοπεντηκοστή και πανηγυρίζει ο ιερός ναός της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο (22 Μαΐου 2019)

Ιερός Ναός Tης Του Θεού Σοφίας

Μεσοπεντηκοστή και πανηγυρίζει ο ιερός ναός της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο (22 Μαΐου 2019)

Κατά την εορτή της Μεσοπεντηκοστής, η οποία βρίσκεται στο μέσο των δύο μεγάλων εορτών του Πάσχα και της Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο.

Ως γνωστό, ο εν λόγω ιερός ναός, όπως ακριβώς και ο ιερός ναός της Αγιάς Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη, είναι αφιερωμένος στο πρόσωπο του Χριστού, της Σοφίας του Θεού, και όχι στην Αγία Μάρτυρα Σοφία.

Τον χαρακτηρισμό του Χριστού ως της Σοφίας του Θεού αναφέρει και ο απόστολος Παύλος: «ἡμεῖς δε κηρύσσομεν Χριστόν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μέν σκάνδαλον, Ἕλλησι δέ μωρίαν, αὐτοῖς δέ τοῖς κλητοῖς Ἰουδαίοις τε καί  Ἕλλησι, Χριστόν Θεοῦ δύναμιν καί Θεοῦ σοφίαν» (Α΄ Κορ. α΄ 22-24).

Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της εορτής περιγράφει ότι ο Χριστός ανέβηκε στά Ιεροσόλυμα για να εορτάσει την εορτή της Σκηνοπηγίας: «Ἤδη δέ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη ὁ Ἰησούς εἰς τό ἱερόν καί ἐδίδασκε» (Ιω’ ζ’, 14). Εδίδασκε ως εξουσίαν έχων και ως Υιός του Θεού Πατρός. «καί εθαύμαζον οἱ Ἰουδαίοι λέγοντες· πῶς οὗτος γράμματα οἶδε μή μεμαθηκώς;». Και ο Χριστός φανέρωσε την θεότητά Του: «ἡ ἐμή διδαχή οὐκ ἔστιν ἐμή, ἀλλά τοῦ πέμψαντός με· ἐάν τις θέλῃ τό θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περί τῆς διδαχῆς, πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἤ ἐγώ ἀπ’ ἐμαυτοῦ λαλῶ» (Ιω. ζ’, 15-17). Εδώ σαφέστατα δηλώνεται ότι ο Χριστός είναι η Σοφία του Θεού και δεν έχει σχέση με τη σοφία των ανθρώπων. Αυτό ακριβώς φανερώνεται και μέσα από την υμνολογία της εορτής της Μεσοπεντηκοστής, όπου σε πολλά τροπάρια τονίζεται ο Χριστός ως η Σοφία του Θεού.

 

Από τους Ιερείς και την Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post