E΄ Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας». Σχολική χρονιά 2019-2020

Εκκλησία Κύπρου – Γραφείο Προσκυνηματικών Περηγήσεων Κύπρου

E΄ Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας». Σχολική χρονιά 2019-2020

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Aρ. Φακ.: 11.25.07
Αρ. Tηλ.: 22800792
Aρ. Φαξ: 22800862

10 Οκτωβρίου 2019

Διευθυντές/ντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Θέμα: Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων
«Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

 

Οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου, ανακοινώνουν την έναρξη για πἐμπτη χρονιά του Προγράμματος Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων, στο πλαίσιο της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Στόχος του Προγράμματος είναι και για την τρέχουσα σχολική χρονιά η χάραξη μακροπρόθεσμης πολιτικής, ώστε να αναδειχθούν τα θρησκευτικά μνημεία (εκκλησίες, μοναστήρια) και ο πολιτιστικός πλούτος που συνδέεται με αυτά (αγιογραφία, ψηφιδογραφία, ξυλογλυπτική, αργυροχοΐα, χρυσοχοΐα, υφαντική, κεντητική, μικρογραφία κ.ά.), καθώς και o ιστορικός πλούτος που τα συνοδεύει.

2. Η ανάπτυξη του εν λόγω Προγράμματος στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών μας στη μελέτη και γνώση του πολιτιστικού μας παρελθόντος (κυρίως του θρησκευτικού) και η σύνδεσή του με το πολιτιστικό παρόν, καθώς και στην κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών με σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να επιτυγχάνεται στον μέγιστο βαθμό η παιδαγωγική αξιοποίηση των επισκέψεων σε θρησκευτικούς προορισμούς.

3.το πλαίσιο της συνέχειας του Προγράμματος, κρίνεται σημαντική η συνεργασία με σχολεία από κάθε επαρχία και η στοχευμένη και προσεκτική υλοποίηση των προτεινόμενων από τα σχολεία δράσεων. Θεωρείται αναγκαία η συμμετοχή μικρών ομάδων μαθητών και μαθητριών, μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας των Ομίλων (π.χ. Όμιλος Θρησκευτικών Περιηγήσεων) ή στο πλαίσιο άλλων εκδηλώσεων των σχολείων ή ακόμα και στο πλαίσιο της διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων (διαθεματική προσέγγιση). Συστήνεται και ενθαρρύνεται η συνεργασία γειτνιαζόντων σχολείων με στόχο την κοινή έρευνα και δράση καθώς και η εμπλοκή τοπικών, κοινοτικών, δημοτικών και εκκλησιαστικών αρχών.

4.Κρίνεται απαραίτητη η ενθάρρυνση των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος σε τέτοιου είδους δράσεις, καθώς και η δημιουργία κινήτρων, ώστε να είναι αποτελεσματική η όλη συμμετοχή τους. Κυρίως, όμως, θα πρέπει να υπάρχει η στήριξη, ώστε να γίνουν πολλαπλασιαστές των γνώσεων και των εμπειριών τους με έναν τρόπο δημιουργικό εντός της σχολικής τους μονάδας. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους συμμετέχοντες (εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες) ότι το Πρόγραμμα των Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Στην υλοποίηση του Προγράμματος είναι δυνατόν να συμβάλουν εκπαιδευτικοί με εμπειρία στα θέματα Ιστορίας και Τέχνης όπως, καθηγητές/τριες Φιλολογικών μαθημάτων, Θρησκευτικών, Μουσικής, Τέχνης ή και άλλων ειδικοτήτων.

5.Τα σχολεία που θα επιδείξουν ενδιαφέρον καλούνται να καθορίσουν τις θρησκευτικές – προσκυνηματικές περιηγήσεις στο πλαίσιο της τοπικής θρησκευτικής ιστορίας του χώρου τους ή να διασυνδέσουν την τοπική αυτή ιστορία με μνημεία και σε άλλες περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα για τη φετινή χρονιά, συστήνεται όπως δοθεί έμφαση στην οργάνωση των περιηγήσεων αυτών (στόχοι, παρακολούθηση και καταγραφή εργασίας), στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, στην ενδελεχή και συστηματική έρευνα ενός και μόνου θέματος αποφεύγοντας την επιφανειακή πολυθεματική εξέταση, καθώς και στη δημιουργία προϋποθέσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας (τελικό προϊόν: κείμενο, παρουσίαση έρευνας, εικαστικά, δημιουργικές εργασίες κ.ά.). Όλες οι εργασίες θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο τοπικών επαρχιακών συνεδρίων ή τυχόν άλλων δράσεων που θα συνδιοργανωθούν από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου.

6.Καλούνται οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον για συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 αποστέλλοντας το επισυναπτόμενο έντυπο στο τηλεομοιότυτο 22800862,
υπόψη Δρος Γεωργίου Κάκκουρα, ΕΜΕ Θρησκευτικών (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22800792).

7.Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, πιστεύοντας ότι η συστηματικότερη προβολή της πλούσιας θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μας αποτελεί μια σημαντική στρατηγική για την αναβάθμιση πολλών περιοχών του νησιού μας και την ανάδειξή τους ως ελκυστικών προορισμών θρησκευτικού τουρισμού, αλλά και αναζήτησης της γνώσης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Η μύηση των νέων ανθρώπων σε τέτοιου είδους εμπειρίες θα τους καταστήσει τους αυριανούς συνειδητούς προσκυνητές και περιηγητές.

 1.  

             Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                       Δρ Ηλίας Μαρκάτζης
                       Διευθυντής                                                            Διευθυντής Μέσης Τεχνικής,
        Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                       Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
                                                                                                                   Κατάρτισης

  *************************************************************

Print Friendly, PDF & Email

Share this post