Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 11-15 Δεκεμβρίου 2019

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 11-15 Δεκεμβρίου 2019

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο συνοικισμό Στροβόλου 2. Την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο παλαιό κοιμητήριο Λευκωσίας. Την Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου του ομώνυμου συνοικισμού στα Λατσιά.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο συνοικισμό Στροβόλου 2. Το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου του ομώνυμου συνοικισμού στα Λατσιά. Την Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί. Ακολούθως, θα προστεί των Εθνικών Μνημοσύνων της Ομορφίτας.

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019, θα συλλειτουργήσει με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Νιτρίας κ. Νικόδημο, ο οποίος θα προστεί της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου π. Τριφύλλιος Ονησιφόρου την Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους αυτοστέγασης Γερίου.

 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

      11 Δεκεμβρίου 2019

***************************

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Β΄ Τιμ. Α΄8-18

Τέκνον Τιμόθεε, μὴ ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ, τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατ᾿ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν. Δι᾿ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ᾿ οὐκ ἐπαισχύνομαι· οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστι τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. Ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾿ ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ· τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ Πνεύματος ῾Αγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὧν ἐστι Φύγελλος καὶ ῾Ερμογένης. Δῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξε καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη, ἀλλὰ γενόμενος ἐν ῾Ρώμῃ σπουδαιότερον ἐζήτησέ με καὶ εὗρε· δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκόνησε, βέλτιον σὺ γινώσκεις.

Νεοελληνική Απόδοση

8Mην ντραπείς, λοιπόν, για το μαρτύριο που υπέστη ο Kύριός μας ούτε για μένα που βρίσκομαι στη φυλακή για χάρη του, αλλά να είσαι πρόθυμος έτσι κι εσύ να κακοπαθήσεις για το Eυαγγέλιο με τη δύναμη του Θεού, 9ο οποίος μας έσωσε και μας κάλεσε σε αγιότητα, όχι με βάση τα έργα μας αλλά από δική του προαιώνια προαίρεση και χάρη, η οποία μας χορηγήθηκε μέσω του Iησού Xριστού. 10Φανερώθηκε όμως τώρα, με την εμφάνιση στη γη του σωτήρα μας Iησού Xριστού, ο οποίος και το θάνατο κατάργησε και την αφθαρσία την έφερε στο φως μέσω του Eυαγγελίου. 11Γι’ αυτό το Eυαγγέλιο ορίστηκα εγώ κήρυκας και απόστολος και δάσκαλος ανάμεσα στους εθνικούς. 12Kι είναι αυτός ο λόγος που υποφέρω όλες αυτές τις δοκιμασίες. Aλλά δεν ντρέπομαι, γιατί ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει και είμαι βέβαιος ότι έχει αυτός τη δύναμη να διαφυλάξει ως εκείνη την ημέρα εκείνο που μου εμπιστεύτηκε. 13Σαν παράδειγμα ανόθευτης διδαχής για την πίστη και την αγάπη στον Iησού Xριστό να έχεις εκείνα που άκουσες από μένα. 14Tην καλή αποστολή που σου ανατέθηκε φύλαξέ την με τη βοήθεια του Aγίου Πνεύματος, που κατοικεί μέσα μας. 15Tο ξέρεις, βέβαια, ότι με εγκατέλειψαν όλοι όσοι ήταν στην Aσία, μεταξύ των οποίων και ο Φύγελος και ο Eρμογένης. 16Eύχομαι ο Kύριος να δείξει το έλεός του στην οικογένεια του Oνησιφόρου, γιατί με ανακούφισε πολλές φορές και δεν ντράπηκε για την αλυσίδα μου, 17αλλά ήρθε στη Pώμη και αναζητώντας με επίμονα, με βρήκε. 18Eύχομαι ο Kύριος να δώσει να βρει κι αυτός το έλεος του Kυρίου την ημέρα εκείνη. Eπίσης, τις τόσες υπηρεσίες που πρόσφερε στην Έφεσο, εσύ τις ξέρεις καλύτερα.

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Λουκ. ιδ΄ 16-24

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς· 17καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. 18καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες, ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 19καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 20καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 22καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. 23καὶ εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. 24λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ εκλεκτοί.

Νεοελληνική Απόδοση

“Kάποιος ετοίμασε μεγάλο δείπνο και προσκάλεσε πολλούς. 17Έστειλε, λοιπόν, το δούλο του την ώρα του δείπνου να πει στους προσκαλεσμένους: Eλάτε, γιατί είναι κιόλας όλα έτοιμα. 18Άρχισαν τότε όλοι να προβάλλουν από μια δικαιολογία. O πρώτος του είπε: Aγόρασα ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ θεώρησέ με δικαιολογημένο. 19Ένας άλλος πάλι, είπε: Aγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ θεώρησέ με δικαιολογημένο. 20Kι ένας άλλος είπε: Έχω παντρευτεί και γι’ αυτό δεν μπορώ να έρθω. 21Ήρθε, λοιπόν, ο δούλος εκείνος και τα διηγήθηκε αυτά στον κύριό του. Tότε ο οικοδεσπότης οργίστηκε και είπε στο δούλο του: Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε εδώ μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς. 22Kι όταν επέστρεψε ο δούλος, είπε: Kύριε, έγινε αυτό που διέταξες, μα ακόμα υπάρχει χώρος. 23Eίπε τότε ο κύριος στο δούλο του: Bγες στους δρόμους και στους περιφραγμένους τόπους και ανάγκασέ τους να μπουν εδώ για να γεμίσει το σπίτι μου. 24Γιατί σας λέω πως κανένας από τους ανθρώπους εκείνους που προσκάλεσα δε θα γευτεί το δείπνο μου”.

***********************

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

(Β΄ Τιμ. Α΄8-18) (Λουκ. ιδ΄ 16-24)

Ελευθερίου Ιερομάρτυρος

    «Την καλήν παραθήκην φύλαξον διά Πνεύματος Αγίου»

Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ελευθερίου σήμερα και ο απόστολος της ημέρας είναι αφιερωμένος στην χάρη του. «Ελευθέριος, ως αδουλόνους (δηλαδή αδούλωτος στον νου) φύσει, Σπάθας θεωρών, ουκ εδουλούτο πλάνη», αναφέρει ο Ιερός Συναξαριστής. Τιμάται  μάλιστα σήμερα και η Ανθία η μητέρα του. «Η αγία Ανθία, η μήτηρ του αγίου Ελευθερίου, περιχυθείσα τω του υιού νεκρώ ξίφει τελειούται».

Ο άγιος Ελευθέριος έζησε τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Έγινε επίσκοπος Ιλλυρικού και με τη διδαχή και αγιότητα της ζωής του, ώθησε πολλούς να εγκολπωθούν την πίστη του Χριστού. Η μεγάλη αφοσίωσή του στην πίστη, στάθηκε αιτία να υποστεί πολλά μαρτύρια. Το όνομα του Ελευθέριος και η αγία ζωή του, ελευθέρωναν τους ανθρώπους από την ειδωλολατρία και την αμαρτία και τους οδηγούσαν στη σωτηρία. Ο άγιος Ελευθέριος, τιμάται ιδιαίτερα από το πλήρωμα της Εκκλησίας, γιατί είναι ο «καθαιρέτης του σατανά». Ο πιστός λαός, μάλιστα, τον θεωρεί προστάτη των επιτόκων γυναικών γιατί καταπαύει τις ωδίνες του τοκετού και ελευθερώνει τις εγκύους. Η Εκκλησία μας διαβάζει την ημέρα μνήμης του ιερομάρτυρα αποστολικό ανάγνωσμα από την Β΄ προς Τιμόθεο επιστολή του αποστόλου Παύλου. Το περιεχόμενό της είναι απόλυτα συμβατό με την αγιότητα του ιερομάρτυρος Ελευθερίου. Με την κατάθεση της θερμής ομολογίας του καθαίρεσε τον ίδιο τον σατανά. Γι’ αυτό και αξιώθηκε «ροαίς των αιμάτων του να καταλύσει την δεισιδαίμονα πλάνην των διωκτών, την νίκην αράμενος κατά του αρχεκάκου πολεμήτορος», αναφέρει χαρακτηριστικά ύμνος από τον Κανόνα της εορτής του αγίου.

Μαρτυρία και μαρτύριο

Το ανάγνωσμα είναι κείμενο από τις ποιμαντικές επιστολές του Παύλου. Απευθύνεται στον Τιμόθεο, μαθητή και επίσκοπο της Εφέσου. Την επιστολή γράφει ο Παύλος ενώ βρίσκεται στην φυλακή της Ρώμης, γιατί μαρτύρησε την καλή μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Η αγάπη του είχε πλημμυρίσει την ύπαρξή του και ακριβώς τα όσα αναφέρει αποτελούν έκφραση βιώματος και εμπειρίας.

Η αγάπη του Θεού που προσφέρει στον άνθρωπο ως υπαρξιακό γεγονός, δεν μένει στο θεωρητικό κομμάτι. Αντίθετα, γίνεται μαρτυρία Ιησού Χριστού στον κόσμο. Αυτή ακριβώς η μαρτυρία καταλήγει σε μαρτύριο, όταν ο κόσμος απορρίπτει και δεν δέχεται το μήνυμα αγάπης του Κυρίου. Ο ίδιος ο Χριστός προσφέροντας την αγάπη του στον άνθρωπο ανέβηκε στον Σταυρό και θυσιάστηκε για χάρη του. Η αληθινή πίστη είναι συνταιριασμένη με κακοπάθειες, διωγμούς, θλίψεις, μαρτύρια, ακόμα και τον θάνατο. Ο απόστολος Παύλος καλεί τον Τιμόθεο να μην ντραπεί το μαρτύριο του Χριστού, καθώς και τον ίδιο που βρισκόταν φυλακισμένος στη Ρώμη.

Όταν ο άνθρωπος διά της πίστεως είναι ενωμένος με τον Χριστό, τότε η ύπαρξή του αναπτύσσεται μέσα στην κοινωνία της αγάπης του Θεού και όλα όσα πράττει και ενεργεί αποτελούν αδιάψευστη μαρτυρία για τα πιο αυθεντικά βιώματα και τις πιο αληθινές εμπειρίες. Γι’ αυτό και ο απόστολος Παύλος επιμένει ότι στους ανθρώπους που διακατέχονται από τέτοιες θείες εμπειρίες, δεν έχουν θέση οι οποιεσδήποτε μορφές δειλίας και φόβου. Η δύναμη της αγάπης του Θεού υπερέχει και υπερβαίνει τις όποιες ανθρώπινες αδυναμίες. Βέβαια, η ζέση της πίστης δεν είναι κατόρθωμα ανθρώπινο αλλά πραγματώνεται με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, που ανυψώνουν τον άνθρωπο στον χώρο της θείας παρουσίας.

Η φύλαξη της καλής παραθήκης

Ο απόστολος Παύλος γνωρίζει τις μεθοδεύσεις και τις πλεκτάνες, τις οποίες μετέρχεται ο αντίδικος Διάβολος για ν’ αποσπάσει τον άνθρωπο από την κοινωνία του με τον Χριστό.  Επιχειρεί να τον εγκλωβίσει στον εγωισμό και την φιλαυτία, στοιχεία που αποκόπτουν τον λώρο της σύνδεσης με την πηγή της ζωής, με αποτέλεσμα την υποταγή στις φθοροποιές δυνάμεις του κακού.

Ο Παύλος συμβουλεύει τον Τιμόθεο να φυλάξει την «καλή παραθήκη διά Πνεύματος Αγίου του ενοικούντος εν ημίν». Η παραθήκη παραπέμπει στον εξοπλισμό του ανθρώπου με την δυναμική της «εικόνας του Θεού» που του πρόσφερε η αγάπη του. Η διαφύλαξη της «παραθήκης» συνεπάγεται την πορεία πραγμάτωσης του προορισμού του ανθρώπου, που συνίσταται στη μετοχή του στην αιώνια ζωή του Θεού. Η φύλαξη της «παραθήκης» γίνεται τελικά «διά Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν». Ο απόστολος Παύλος δεν παραλείπει να τονίζει την θεμελιώδη αλήθεια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στην καρποφορία της πνευματικής ζωής. Ο άνθρωπος μπορεί να εγκολπωθεί το μυστήριο της εν Χριστώ ζωής, όχι με βάση τις βιολογικές του δυνάμεις και ικανότητες, αλλά με τη δύναμη της αγάπης του Θεού. Σ’ αυτό τον χώρο ακριβώς διαφυλάσσεται ακέραιη η «παραθήκη», δηλαδή η εν Χριστώ σωτηρία του ανθρώπου.

Αγαπητοί αδελφοί, ο απόστολος Παύλος ευαισθητοποιείται στη διαφύλαξη της «παραθήκης», γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι ενεδρεύει πάντα ο κίνδυνος της αλλοίωσης και της έκπτωσης.  Αναφέρει μάλιστα στην περικοπή που ακούσαμε σήμερα τέτοια παραδείγματα, όπως η αποστροφή του αγώνα από τον Φύγελλο και τον Ερμογένη. Έρχεται όμως η ενθάρρυνση από τον οίκο του Ονησιφόρου, που «ουκ επησχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη εζήτησέ με και εύρε και διηκόνησε» Αυτή η διαγωγή που αναδεικνύεται στο βίο όλων των αγίων που κοσμούν το στερέωμα της Εκκλησίας εκφράζει τη σωστή διαφύλαξη της «καλής παραθήκης», δηλαδή της δυνατότητας της εν Χριστώ σωτηρίας. Ας αδράξουμε, λοιπόν, την ευκαιρία που μάς προσφέρει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γένοιτο.

Χριστάκης Ευσταθίου, θεολόγος

Print Friendly, PDF & Email

Share this post