Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει.

Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει.

Εορτάστηκε στην Παλλουριώτισσα η Υπαπαντή του Κυρίου, με τη δέουσα εκκλησιαστική τάξη και μέσα στο πλαίσιο τήρησης των μέτρων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Στο μεγαλοπρεπή ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας στην Παλλουριώτισσα, όπου φυλάσσεται η ιστορική εικόνα της Παναγίας Χαρδακιώτισσας της Κυθρέας, τελέστηκε ο Εσπερινός τη Δευτέρα, 1/2/2021, και την επομένη το πρωί, 2/2/2021, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ακολουθιών προέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος συμπαραστατούμενου από τους Ιερείς του Ναού Πρωτοπρεσβύτερους π. Μιχαήλ Μαλλιάπη, π. Κυριάκο Χρίστου και π. Λαυρέντιο Μούσατ.

Οι εκτοπισμένοι της Κυθρέας (Παναγία Χαρδακιώτισσα), του Παλαίκυθρου (Παναγία Γαλακτοτροφούσα) και της Πυργάς Μεσαορίας (Παναγία Απαλαίστρα) έφεραν τις εορτές τους, σύμφωνα με την παράδοση αιώνων, ευρισκόμενοι για ένα έτος ακόμη στην προσφυγιά και βιώνοντας την παρατεταμένη περιπέτεια που επέφερε ο Κόβιτ-19 σε όλη την υφήλιο.

Ο Θεοφιλέστατος κήρυξε το θείο λόγο την παραμονή, κατά τη διάρκεια του εσπερινού, και ανήμερα της εορτής, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Επισήμανε ο Επίσκοπος Μεσαορίας την αξία να συναγόμαστε και τιμούμε τις εορτές μας, για τη δική μας ωφέλεια, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις της καθημερινότητας του βίου τούτου. Η κάθε εορτή και ιδιαίτερα αυτές που έχουν αναφορά στο Σωτήρα Χριστό, οι Δεσποτικές εορτές, και αυτές που έχουν αναφορά στην Υπεραγία Θεοτόκο, οι Θεομητορικές εορτές, έχουν η κάθε μια και όλες μαζί τη βαρύνουσα σημασία και αξία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η κάθε μια εορτή μάς εισάγει και μας εμπνέει στο μυστήριο της ενανθρωπήσεως, καθώς και της εκούσιας θυσιαστικής πορείας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, από αγάπη για τον άνθρωπο και για τη σωτηρία του ανθρώπου.

«Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, Χαρδακιώτισσα, Γαλακτοτροφούσα καὶ Ἀπαλαίστρα».

Ο Ιησούς τεσσαρακονθήμερος εισάγεται στο Ναό Κυρίου, εκπληρώνει το Νόμο και το έθιμο. Είναι Εκείνος που έδωσε το Νόμο στον Προφήτη Μωυσή. Δεν τον καταργεί, αλλά τον τελειοποιεί.  Δεσποτική εορτή, αλλά η τιμή μεταφέρεται στη μητέρα του Κυρίου, διότι δια της υπακοής της στο θέλημα του Θεού κυοφορεί το Σωτήρα του κόσμου. Διότι, Δέσποινα του κόσμου, «ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει» (Απολυτίκιο της εορτής).

«Σήμερον ἡ Πάναγνος Μαριάμ, τῷ Ναῷ προσάγει, ὥσπερ βρέφος τὸν Ποιητήν, ὃν ἐν ταῖς ἀγκάλαις, ὁ Πρέσβυς δεδεγμένος, Θεὸν αὐτὸν κηρύττει, κἂν σάρκα εἴληφε» (Μεγαλυνάριο της εορτής).

«Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν ῾Ιεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου» (Λουκ. 2, 25-26).

Δίκαια λοιπόν χαίρεται ο δίκαιος Συμεών, και αναφωνεί «νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ» (Λουκ. 2, 29-32).

Δίκαια καλούμαστε και όλοι οι πιστοί, με συνείδηση της ευθύνης και σύνεση, χαρούμενοι να βιώνουμε την ευλογία που μας επιφύλαξε η εν σαρκί φανέρωση του Σωτήρος Χριστού.

Να χαιρόμαστε πνευματικά, να υπομένουμε ταπεινά και συνειδητά τα της καθημερινότητας, δοξολογώντας το Πανάγιο όνομα του Τριαδικού Θεού. Υπακούοντας στο θέλημα του Θεού και επιτελώντας κάθε στιγμή το ευάρεστο απέναντι στο Θεό και συγχωρώντας το συνάνθρωπό μας, με κατανόηση και αγάπη.

Διατηρούμε τις ευχές και εμείς εντός της Εκκλησίας, της πρώτης ημέρας, της όγδοης ημέρας και των σαράντα ημερών. Πρόκειται για ευχές ενισχυτικές, παρηγορητικές και συγχωρητικές για τη μητέρα, το βρέφος και όλη την οικογένεια.

«Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, Χαρδακιώτισσα, Γαλακτοτροφούσα καὶ Ἀπαλαίστρα».

Ιδιαίτερα σήμερα, τόνισε ο Επίσκοπος Μεσαορίας, η σκέψη μας φτερουγίζει στα κατεχόμενα μέρη της πατρίδας μας. Στις Εκκλησίες και τα μοναστήρια, κατεξοχήν τα αφιερωμένα στην Παναγία μας. Προσευχόμαστε για όλους, τους εγγύς και τους μακράν, ο Σωτήρας του κόσμου να δίνει αντοχές, για να αντιμετωπίζουν τις περιστάσεις και τις δοκιμασίες.

Προσευχόμαστε για τους εμπερίστατους, τους εκτοπισμένους, τους ασθενείς, τη νεολαία μας, για τον κάθε άνθρωπο που ποθεί την ευλογία και τη δύναμη του Θεανθρώπου Λυτρωτή μας.

Ευχή όλων μας, σύντομα να παρέλθει η δοκιμασία της πανδημίας, σύντομα να ελευθερωθεί ο κάθε άνθρωπος από τα δεσμά και τα προβλήματα, και η πατρίδα μας να ελευθερωθεί και να ζούμε με ειρήνη και γαλήνη σε όλη την επικράτειά της και σε συνθήκες ελευθερίας και επικράτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας
04 Φεβρουαρίου 2021

*********************************

Οι πρόσφυγες της Κυθρέας εορτάζουν την Υπαπαντή του Κυρίου (1-2 Φεβρουαρίου 2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοινώνει ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή Παναγίας Χαρδακιωτίσσης Κυθρέας, ο Δήμος Κυθρέας, το Σωματείο «Οι Χύτροι» και όλα τα οργανωμένα σύνολα της Κυθρέας εορτάζουν την Υπαπαντή του Κυρίου, εορτή της Εκκλησίας της Παναγίας Χαρδακιωτίσσης, σύμφωνα πάντα με τα Πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας λόγω της πανδημίας.

Τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 4:30 μ.μ., θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου και της Παναγίας της Οδηγήτριας, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Παλλουριώτισσα. Ακολούθως, θα ψαλεί η Παράκληση ενώπιον της εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Οδηγήτριας της Κυθρέας.

Την επομένη, Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον ίδιο Ιερό Ναό.

Των Ακολουθιών θα προστεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Ναού της Παναγίας Παλλουριωτίσσης, τηλ. 22459760 ή με την Εκκλησιαστική Επίτροπο Παναγίας Χαρδακιωτίσσης, κ. Βέρα Χαραλάμπους, τηλ. 99316447.

  

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, Εκκλησιαστική Επιτροπή Παναγίας Χαρδακιωτίσσης Κυθρέας

Print Friendly, PDF & Email

Share this post