Ανακοίνωση Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αναστάσεως

Ανακοίνωση Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αναστάσεως

Μετά ἀπό τά ἐξαγγελθέντα μέτρα ἀπό τήν Κυβέρνηση γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, τήν παρέμβαση τοῦ Μακαριωτάτου καί τήν τροποποίηση τῶν μέτρων αὐτῶν, κατά τή διάρκεια τῶν ἑορτῶν, κατόπιν ὁδηγιῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας σᾶς ἐνημερώνουμε γιά τίς ὧρες τέλεσης τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί τοῦ τρόπου διευθέτησης κάποιων ἐπιμέρους πρακτικῶν ζητημάτων, γιά νά κινούμαστε στά πλαίσια προστασίας, ὥστε νά συμβάλουμε καί συνδράμουμε στό ἔργο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας στήν πρόληψη καί ἀντιμετώπιση τῆς ἐξαπλούμενης πανδημίας.

  1. Οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι καθίστανται ὑπεύθυνοι γιά τήν τήρηση τῶν μέτρων καί τῶν πρωτοκόλλων ὅπως ἔχουν ἀνακοινωθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας.
  2. Ἐντός τοῦ Ναοῦ θά πρέπει νά τηροῦνται οἱ ἀποστάσεις καί ὅλοι νά φέρουν μάσκες.
  3. Ἐκτός τοῦ Ναοῦ νά τοποθετηθοῦν καθίσματα διατηρώντας τίς κατάλληλες ἀποστάσεις.
  4. Κατά τήν διάρκεια τῆς προσκύνησης τοῦ Νυμφίου, τοῦ Ἐσταυρωμένου καί τοῦ Ἐπιταφίου οἱ Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι θά πρέπει νά φροντίσουν νά προσέρχονται λίγοι κάθε φορά (10 πιστοί) καί ἀφοῦ ἐξέλθουν ἤ ἀσπαστοῦν τότε νά προσέρχονται οἱ ἑπόμενοι.
  5. Ὅσον ἀφορᾶ τή Θεία Κοινωνία, συνίσταται νά γίνεται μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὥστε ὅσοι κοινωνοῦν νά φεύγουν ἀπό τόν Ναό γιά νά μήν γίνεται συνοστισμός. Ἐξυπακούεται ὅτι καί στό θέμα αὐτό οἱ Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι μεριμνοῦν ὥστε νά προσέρχονται λίγοι κάθε φορά διατηρώντας τίς ἀποστάσεις.
  6. Τά ὡράρια τέλεσης τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ὁρίζονται ὡς ἑξῆς, ὥστε νά μήν ὑπερβαίνουμε τήν καθορισμένη ὥρα πού ἔθεσε ἡ Κυβέρνηση γιά ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας, δηλαδή τήν 9ην μ.μ:

α) Ὁ Νυμφίος καί ἡ ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος θά ἀρχίζει στίς 6.00 μ.μ καί θά ὁλοκληρώνεται ὄχι ἀργότερα ἀπό τίς 8.30 μ.μ

β) Τήν Μ. Πέμπτη, ἡ ἀκολουθία τῶν Παθῶν θά ἀρχίσει στίς 5.00 μ.μ καί θά ὁλοκληρωθεῖ ὄχι ἀργότερα ἀπό τίς 8.30 μ.μ. Τήν Μ. Παρασκευή, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου θά ἀρχίσει στίς 6.00 μ.μ.

γ) Ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου θά γίνει μόνο στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ μέ τή λήψη ὅλων τῶν μέτρων, ὥστε νά μήν ὑπάρξει συνοστισμός.

δ) Ἡ ἀκολουθία καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως θά πραγματοποιηθοῦν ὡς ἑξῆς: Στίς 10.30 μ.μ θά ψαλλεῖ ὁ Κανόνας καί στίς 11.30 μ.μ θά γίνει ὁ Καλός Λόγος καί ἡ ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου. Στήν συνέχεια θά τελεστεῖ ἡ Θεία Λειτουργία ἡ ὁποία, ὁποσδήποτε θά πρέπει νά ὁλοκληρωθεῖ τήν Κυριακή, τό ἀργότερο στίς 1.00 μετά τά μεσάνυκτα. Σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά ὁλοκληρωθεῖ πρίν τίς 12.00 (μεσάνυκτα).

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὅλοι ἀντιλαμβανόμαστε τήν κρισιμότητα τῶν ἡμερῶν, τήν εὐθύνη μας, τόσο στά πνευματικά ζητήματα, ἀλλά καί τήν εὐθύνη ἀπέναντι στήν προστασία τοῦ ἀνθρώπου. Διαβιβάζοντάς σας τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ.κ Χρυσοστόμου σᾶς εὐχόμαστε εὐλογημένη Ἀνάσταση μέ εἰρήνη στίς καρδιές σας.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου

24 Ἀπριλίου 2021

Print Friendly, PDF & Email

Share this post