Ανακοινωθέν της δεύτερης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (06 Ιουνίου 2022)

Ανακοινωθέν της δεύτερης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (06 Ιουνίου 2022)

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Δευτέρα, 06 Ἰουνίου 2022, στὴν δεύτερη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1)   Ἐξέτασε τοὺς οἰκονομικοὺς λογαριασμοὺς τῶν Θρόνων καὶ τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2021 καὶ τοὺς προϋπολογισμοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2022. 

2)   Ἐπειδὴ ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ γενναιομάρτυρος Βαρνάβα, ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συμπίπτει μὲ τὸ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς Ψυχοσάββατον, ἡ ἑορτὴ αὐτοῦ, λόγῳ τοῦ ἀμετάθετου τῆς ἑορτῆς τοῦ Ψυχοσαββάτου, μετατίθεται τὴν Παρασκευὴν 10ην Ἰουνίου 2022, κατὰ τὴν ὁποία θὰ τελεστεῖ Συνοδικὸν Συλλείτουργο στὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Τὴν Α.Θ.Π. τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον θὰ ἐκπροσωπήσει ὁ Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δέρκων κ. Ἀπόστολος. Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία Κύπρου θὰ ἐκπροσωπηθεῖ στοὺς ἑορτασμοὺς τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου, καθ’ ἥν ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ἡ Α.Θ.Π. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καὶ Νέας Ῥώμης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου

3)   Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύνων ὡς ἑξῆς:

α) Τὴν 10η Ἰουλίου 2022, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανὸ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντας καὶ γιὰ τοὺς πεσόντας κατὰ τὸ προδοτικὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

γ) Τὴν 17η Ἰουλίου 2022 γιὰ τοὺς πεσόντας κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή, καὶ

δ) Τὴν 31η Ἰουλίου 2022 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ἐθνάρχη Μακάριο. Τοῦ Μνημοσύνου θὰ προστοῦν οἱ οἰκεῖοι Μητροπολῖτες στὶς ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνημοσύνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου θὰ προστεῖ ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

06 Ἰουνίου 2022.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post