Το Ενημερωτικό Δελτίο της ιστοσελίδας της Εκκλησίας της Κύπρου έφτασε στην 600η αποστολή του

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ιστοσελίδας της Εκκλησίας της Κύπρου έφτασε στην 600η αποστολή του

Αγαπητοί επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εκκλησίας της Κύπρου,

Με το σημερινό Ενημερωτικό Δελτίο του Γραφείου Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Εκκλησίας της Κύπρου, συμπληρώνονται 600 εκδόσεις αυτού. Διανύουμε το ενδέκατο έτος της σταθερής αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου, μέσω του οποίου οι παραλήπτες μπορούν να ωφεληθούν πνευματικά και να πληροφορηθούν για τα τρέχοντα λατρευτικά, θεολογικά, πολιτιστικά και ιστορικά θέματα της Εκκλησίας της Κύπρου.

Με αυτή την ευκαιρία, σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία που είχαμε αυτά τα καρποφόρα έτη.

Ενημερώνουμε τους νέους επισκέπτες της ιστοσελίδας ότι αν επιθυμούν να λαμβάνουν το Ενημερωτικό Δελτίο της Εκκλησίας της Κύπρου, πρέπει να συμπληρώσουν τη δήλωση εγγραφής σύμφωνα με τον καινούργιο Κανονισμό GDPR του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας των δεδομένων φυσικών προσώπων. 

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη που μας δίνετε.

Απο το Συνοδικό Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας

Print Friendly, PDF & Email

Share this post