Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου κατόπιν συνεδριάσεως τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου κατόπιν συνεδριάσεως τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022, εἰς συνεδρίαν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου καὶ ἀφοῦ ἀπέτισε ἐκ νέου φόρον τιμῆς στὴ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυστοστόμου Β΄, ἐργάσθηκε ὡς ἀκολούθως:

1) Ἀποφάσισε τὴν διένεργεια τῶν Ἐκλογῶν γιὰ ἀνάδειξη Τριπροσώπου ἀπὸ τὸν λαόν, τὸ ὁποῖο θὰ παραπεμφθεῖ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὴν Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022. Ἄν ὑπάρξουν ἀνυπέρβλητες δυσκολίες θὰ συνέλθει καὶ πάλιν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος γιὰ νὰ ἀποφασίσει περὶ τῆς ἀλλαγῆς τῆς ἡμερομηνίας.

2) Τροποποιώντας τὸν Καταστατικὸ Χάρτη ἀποφάσισε τὴ δημιουργία Ψηφοδελτίου στὸ ὁποῖο θὰ ἀναγράφονται τὰ ὀνόματα τῶν Ὑποψηφίων μὲ τὴ φωτογραφία τους. Ἡ ὑποβολὴ ὑποψηφιοτήτων ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερομένους θὰ γίνει στὶς 22 Νοεμβρίου 2022.

3) Ἀποφάσισε ὅπως στὰ Ἐκλογικὰ Κέντρα προεδρεύουν κυβερνητικοὶ λειτουργοὶ καὶ ὅπως σὲ αὐτὰ παρίστανται ἐκπρόσωποι τῶν Ὑποψηφίων.

4) Ἀνέθεσε τὴν εὐθύνη τῆς ἑτοιμασίας τῶν Ἐκλογικῶν Καταλόγων καὶ τῆς προετοιμασίας τῶν ἐκλογῶν στὸν κ. Ἰωάννη Χαριλάου, διευθυντὴ τοῦ Κεντρικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

14 Νοεμβρίου 2022.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post